BBOSiR serwis informacyjny
RODO
STATUT BBOSiR
REGULAMINY
MAJĄTEK
SCHEMAT ORGANIZACYJNY
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NABÓR PRACOWNIKÓW
DANE ADRESOWE
GODZINY PRACY
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Najem powierzchni użytkowej na Stadionie Miejskim

  Najem powierzchni użytkowej na Stadionie Miejskim


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Zał.nr1-Wzór oferty
  3. Zał.nr2-Wykaz pomieszczeń
  4. Zał.nr3.1-Rys Pakietu I
  5. Zał.nr3.2-Rys Pakietu II
  6. Zał.nr3.3-Rys Pakietu III
  7. Zał.nr4-Rys umiejscowienia Pakietów
  8. Zał.nr5-Istotne postanowienia umowne
  9. Zał.nr6-Poglądowe zdjęcia
  10. Zał.nr7-Regulamin Stadionu
    udostępnił Zbigniew Rafałowski dnia 2020-02-21
    opracował Zbigniew Rafałowski dnia 2020-02-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2020r.

  Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2020r.
  realizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020r.
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2020-01-31
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2020-01-31
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-9/19 - Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu,
     obsługi systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz napadu
                        w obiektach administrowanych
          przez Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”

  (znak sprawy: ZP 340-9/19)

  UWAGA
  Odpowiedz na pytanie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-9-19
  3. Zał. nr 2 - Formularz cenowy - zn. sp. ZP 340-9-19
  4. Zał. nr 3 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-9-19
  5. Zał. nr 4 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-9-19
  6. Zał. nr 5 - Miejsce, terminy oraz_szczegółowe wymagania dotyczące sposobu_realizacji przedmiotow
  7. Odpowiedz na nadesłane pytanie
  8. Informacja z otwarcia ofert
  9. Ogłoszenie o wynikach z postępowania
  10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-12-06
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-12-02
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie cenowe - Regeneracja zasilaczy Ups Hyperion

  Zapytanie cenowe na :

  ” Regenerację zasilaczy Ups Hyperion 200kVA -  2 szt.”


  Lista załączników
  1. Zapytanie cenowe
  2. Zał. nr 1 - Oferta cenowa
  3. Zał. nr 2 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  4. Informacja o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-11-08
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-11-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-8/19 - przewóz uczniów i ich opiekunów

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  "Przewóz uczniów i ich opiekunów ze szkół na terenie miasta
                              Bielska-Białej".

   (Znak sprawy: ZP 340-8/19)

  UWAGA
  Odpowiedzi na pytania

  Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - przewóz - zn. sp. ZP 340-8-19
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-8-19
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-8-19
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-8-19
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-8-19
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-8-19
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-8-19
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP_340-8-19
  10. Zał. nr 8 - Tygodniowy harmonogramy przewozów z ilością uczniów - zn. sp. ZP 340-8-19
  11. Zał. nr 9 - Wykaz ilości uczniów w poszczególnych klasach - zn. sp. ZP 340-8-19
  12. Zał. nr 9 - Wykaz ilości uczniów w poszczególnych klasach - zn. sp. ZP 340-8-19
  13. Odpowiedzi na pytania
  14. Informacja z otwarcia ofert
  15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  16. Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-12-24
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-10-31
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-7/19 - sprzątanie obiektów BBOSiR

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania
     w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym
                    obiektów administrowanych
        przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.”

   (Znak sprawy: ZP 340-7/19)

  UWAGA
  Odpowiedzi na pytania


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie obiektów BBOSiR - zn. sp. ZP 340-7-19
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-7-19
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-7-19
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-7-19
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-7-19
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-7-19
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-7-19
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy dla części 1 i 2- zn. sp. ZP 340-7-19
  10. Zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-7-19
  11. Zał. nr 9- Wykaz pomieszczeń do sprzątania dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-7-19
  12. Odpowiedzi na pytania
  13. Informacja z otwarcia ofert
  14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cześći 2
  15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cześći 1
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-10-30
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-10-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-6/19 - obsługa ratownicza KP Troclik

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Obsługa ratownicza Krytej Pływalni „TROCLIK”
  przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej.”
   

   (Znak sprawy: ZP 340-6/19)

   

  UWAGA

  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana SIWZ)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - obsługa ratownicza KP Troclik - zn. sp. ZP 340-6-19
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-6-19
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-6-19
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-6-19
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-6-19
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-6-19
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-6-19
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-6-19
  10. Zał. nr 8 - informacja o posiadanym doświadczeniu zawodowym osoby wskazanej w wykazie osób - zn.
  11. Zmiana treści SIWZ - zn. sp. ZP 340-6-19
  12. Informacja z otwarcia ofert
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-10-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-10-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie cenowe - Wykonanie modernizacji systemu wentylacji

  Zapytanie cenowe na :

               Wykonanie modernizacji systemu wentylacji
  wybranych pomieszczeń energetycznych ze strony południowej
                               Stadionu Miejskiego


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Zał.1-Wzór Oferty cenowej
  3. Zał. 2 - OPZ
  4. Zał.3-Istotne post.umowy
  5. Zał.4-Opinia techniczna AGH
  6. Zał.5-Rys.1
  7. Informacja o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Zbigniew Rafałowski dnia 2019-09-27
    opracował Zbigniew Rafałowski dnia 2019-09-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-4/19 - Modernizacja – zagospodarowanie terenu boiska piłkarskiego „Zapora”

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Modernizacja – zagospodarowanie terenu boiska piłkarskiego „Zapora”,
  budowa kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego”.

  (znak sprawy: ZP 340-4/19)

  UWAGA
  Informacja o unieważnieniu postępowania
  Zmiana treści SIWZ oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu
  Dodanie załącznika o nazwie „Zał. nr 9c - projekt budowlany - zn. sp. ZP 340-4-19”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Modernizacja – zagospodarowanie terenu boiska piłkarskiego „Zapora” - zn. sp. ZP 340-4
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-4-19
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-4-19
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-4-19
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-4-19
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych robót - zn. sp. 340-4-19
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-4-19
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-4-19
  10. Zał. nr 8 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zn. sp. ZP 340-4-19
  11. Zał. nr 9a - projekt budowlany - zn. sp. ZP 340-4-19
  12. Zał. nr 9b- projekt budowlany - zn. sp. ZP 340-4-19
  13. Zmiana treści SIWZ oraz tresci ogłoszenia - zn. sp. ZP 340-4-19
  14. Zał. nr 9c - projekt budowlany - zn. sp. ZP 340-4-19
  15. Informacja o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-09-30
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-09-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie cenowe - Wykonanie ograniczonej modernizacji systemu CCTV Stadionu Miejskiego

  Zapytanie cenowe na :

  Wykonanie ograniczonej modernizacji systemu CCTV Stadionu Miejskiego


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Zał.1-Wzór Oferty cenowej
  3. Zał.2-OPZ
  4. Zał.3-Istotne post.umowy
  5. Zał.4-Wystąpienie pokontrolne ŚUW
  6. Informacja o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Zbigniew Rafałowski dnia 2019-08-29
    opracował Zbigniew Rafałowski dnia 2019-08-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-3/19 - Modernizacja Stadionu Piłkarskiego przy ul. Młyńskiej 52B w B-B

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Modernizacja Stadionu Piłkarskiego przy ul. Młyńskiej 52B w Bielsku-Białej”.

  (znak sprawy: ZP 340-3/19)

   

  UWAGA
  Odpowiedz na pytanie
  Odpowiedzi na pytania 2
  Zmiana treści SIWZ oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - wymiana nawierzchni - zn. sp. ZP 340-3-19
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-3-19
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-3-19
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-3-19
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-3-19
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych robót - zn. sp. 340-3-19
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-3-19
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-3-19
  10. Zał. nr 8 - Przedmiar robót- zn. sp. ZP 340-3-19
  11. Zał. nr 9 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zn. sp. ZP 340-3-19
  12. Zał. nr 10 - Projekt budowlany - zn. sp. ZP 340-3-19
  13. Zał. nr 11 - zobowiązania innych podmiotów - zn. sp. ZP 340-3-19
  14. Odpowiedz na pytanie
  15. Odpowiedzi na pytania 2
  16. Zmiana treści SIWZ oraz tresci ogłoszenia - zn. sp. ZP 340-3-19
  17. Informacja z otwarcia ofert
  18. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-06-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-06-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-2/19 - obsługa ratownicza pływalni Panorama i Start

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Obsługa ratownicza Pływalni „Panorama” przy ul. Marii Konopnickiej 5
        w Bielsku-Białej oraz Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36
                                            w Bielsku-Białej”.
   

   

  (znak sprawy: ZP 340-2/19)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Obsługa ratownicza Pływalni Panorama i Start na rok 2019 - zn. sp. ZP 340-2-19
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-2-19
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-2-19
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-2-19
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-2-19
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-2-19
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-2-19
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-2-19
  10. Informacja z otwarcia ofert
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-04-01
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-04-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-1/19 - usługi sprzątania pływalni Start i Panorama

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

           „Bieżące kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości
                                  i stanie higieniczno- sanitarnym
               Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36 w Bielsku-Białej
  oraz Pływalni „Panorama” przy ul. Marii Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej”

  (znak sprawy: ZP 340-1/19)

  UWAGA
  Zmiana treści SIWZ


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie pływalni Start i Panorama - zn. sp. ZP 340-1-19
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-1-19
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-1-19
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-1-19
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-1-19
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-1-19
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-1-19
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-1-19
  10. Zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia - zn. sp. ZP 340-1-19
  11. Zał. nr 9 - wykaz pomieszczeń do sprzątania - zn. sp. ZP 340-1-19
  12. Zmiana treści SIWZ - zn. sp. ZP 340-1-19
  13. Zał. nr 5A - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-1-19
  14. Informacja z otwarcia ofert
  15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-03-08
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-03-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2019r.

  Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2019r.
  realizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r.
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-01-29
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-01-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-12/18 - Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu,
     obsługi systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz napadu
                        w obiektach administrowanych
          przez Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”

  (znak sprawy: ZP 340-12/18)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - ochrony osób i mienia, monitoring BBOSiR na 2019r. - zn. sp. ZP 340-12-
  2. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-12-18
  3. Zał. nr 2 - Formularz cenowy - zn. sp. ZP 340-12-18
  4. Zał. nr 3 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-12-18
  5. Zał. nr 4 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-12-18
  6. Zał. nr 5 - Miejsce, terminy oraz_szczegółowe wymagania dotyczące sposobu_realizacji przedmiotow
  7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-12-05
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-12-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-11/18 - przewóz uczniów i ich opiekunów

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Przewóz uczniów i ich opiekunów ze szkół
         na terenie miasta Bielska-Białej.”

  (znak sprawy: ZP 340-11/18)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - przewóz - zn. sp. ZP 340-11-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-11-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-11-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-11-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-11-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-11-18
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-11-18
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-11-18
  10. Zał. nr 8 - Tygodniowy harmonogramy przewozów z ilością uczniów - zn. sp. ZP 340-11-18
  11. Zał. nr 9 - Wykaz ilości uczniów w poszczególnych klasach - zn. sp. ZP 340-11-18
  12. Informacja z otwarcia ofert
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-26
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-26
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-10/18 - sprzątanie obiektów BBOSiR

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania
       w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym
                       obiektów administrowanych
        przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”.
     

  (znak sprawy: ZP 340-10/18)

  UWAGA
  Odpowiedzi na pytania


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie obiektów BBOSiR - zn. sp. ZP 340-10-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-10-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-10-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-10-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-10-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-10-18
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-10-18
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy dla części 1 i 2- zn. sp. ZP 340-10-18
  10. Zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-10-18
  11. Zał. nr 9- Wykaz pomieszczeń do sprzątania dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-10-18
  12. Odpowiedzi na pytania
  13. Informacja z otwarcia ofert
  14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI 1
  15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cześći 2
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-30
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-9/18 - sprzątanie obiektów BBOSiR

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania
       w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym
                       obiektów administrowanych
        przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”.
     

  (znak sprawy: ZP 340-9/18)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie obiektów BBOSiR - zn. sp. ZP 340-9-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-9-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-9-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-9-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-9-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-9-18
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-9-18
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy dla części 1 i 2- zn. sp. ZP 340-9-18
  10. Zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-9-18
  11. Zał. nr 9- Wykaz pomieszczeń do sprzątania dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-9-18
  12. Informacja z otwarcia ofert
  13. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-12
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zn.sp. ZP 340-8/18 - obsługa ratownicza KP Troclik

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Obsługa ratownicza Krytej Pływalni „TROCLIK”
  przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej.”

  (znak sprawy: ZP 340-8/18)

   

  UWAGA
  Odpowiedz na pytanie
  Zmiana treści SIWZ oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - obsługa ratownicza KP Troclik - zn. sp. ZP 340-8-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-8-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-8-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-8-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-8-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-8-18
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-8-18
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-8-18
  10. Zał. nr 8 - informacja o posiadanym doświadczeniu zawodowym osoby wskazanej w wykazie osób - zn.
  11. Odpowiedz na pytanie
  12. Zmiana treści SIWZ oraz tresci ogłoszenia - zn. sp. ZP 340-8-18
  13. Informacja z otwarcia ofert
  14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-19
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-7/18 - sprzątanie obiektów BBOSiR

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania
       w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym
                       obiektów administrowanych
        przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”.
     

  (znak sprawy: ZP 340-7/18)

   

  UWAGA
  Odpowiedzi na pytania
  Odpowiedz na pytanie 2


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie obiektów BBOSiR - zn. sp. ZP 340-7-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-7-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-7-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-7-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-7-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-7-18
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-7-18
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy dla części 1 i 2- zn. sp. ZP 340-7-18
  10. Zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-7-18
  11. Zał. nr 9- Wykaz pomieszczeń do sprzątania dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-7-18
  12. Odpowiedzi na pytania
  13. Odpowiedz na pytanie 2
  14. Informacja z otwarcia ofert
  15. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zn. sp. ZP 340-7-18
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-10
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie cenowe - wykonanie programu naprawczego systemu CCTV

  Zapytanie cenowe na :

  Wykonanie Programu naprawczego systemu CCTV stadionu miejskiego

   

  UWAGA
  Odpowiedz na pytanie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Zał.1-Wzór Oferty cenowej
  3. Zał.2-Opis przedmiotu zamówienia
  4. Zał.3-Istotne post.umowy
  5. Zał.4-Opinia UW Katowice
  6. Zał.6-Raport z pomiarów CCTV
  7. Zał.5-Raport po wykonaniu testów sprawdzających CCTV
  8. Odpowiedz na pytanie
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-08-20
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-08-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wynajmie budynku

  OGŁOSZENIE o wynajmie budynku na prowadzenie działalności gospodarczej
  przy ul. Leśników 14 w Bielsku-Białej.  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE o wynajmie budynku na prowadzenie działalności
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-08-14
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-08-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-6/18 - modernizacja OSR Victoria

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

   

  Modernizacja OSR Victoria w Bielsku-Białej przy ul. Bratków 16
  w zakresie termomodernizacji budynku

   (znak sprawy: ZP 340-6/18)

  UWAGA
  Zmiana SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Modernizacja OSR Victoria - zn. sp. ZP 340-6-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-6-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-6-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-6-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-6-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych robót - zn. sp. 340-6-18
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-6-18
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-6-18
  10. Zał. nr 8 - przedmiar robót - zn. sp. 340-6-18
  11. Zał. nr 9 - STWiORB - zn. sp. ZP 340-6-18
  12. Zał. nr 10 - Projekt kolorystyki - zn. sp. 340-6-18
  13. Zmiana treści SIWZ oraz tresci ogłoszenia - zn. sp. ZP 340-6-18
  14. Informacja z otwarcia ofert
  15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-07-16
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-07-06
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-5/18 - wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  Remont – wymiana  nawierzchni z trawy syntetycznej
  boiska piłkarskiego w Kompleksie Sportowym ORLIK

   (znak sprawy: ZP 340-5/18)

  UWAGA
  Odpowiedz na pytanie
  Zmiana SIWZ oraz załącznika nr 1 - formularz ofertowy
  Odpowiedzi na pytania (2)
  Zmiana SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu (2)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Wymiana nawierzchni - zn. sp. ZP 340-5-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-5-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-5-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-5-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-5-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych robót - zn. sp. 340-5-18
  8. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-5-18
  9. Zał. nr 7 - przedmiar robót
  10. Zał. nr 8 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  11. Zał. nr 9 - rzut boiska
  12. Odpowiedz na pytanie
  13. Zmiana treści SIWZ- zn. sp. ZP 340-5-18
  14. Zał. nr 1A - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-5-18
  15. Odpowiedzi na pytania 2
  16. Zmiana treści SIWZ oraz tresci ogłoszenia 2 - zn. sp. ZP 340-5-18
  17. Informacja z otwarcia ofert
  18. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-07-04
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-06-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-4/18 - modernizacja OSR Victoria

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

   

  Modernizacja OSR Victoria w Bielsku-Białej przy ul. Bratków 16
  w zakresie termomodernizacji budynku

   (znak sprawy: ZP 340-4/18)

  UWAGA
  Uniewaznienie postępowania


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Modernizacja OSR Victoria - zn. sp. ZP 340-4-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-4-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-4-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-4-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-4-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych robót - zn. sp. 340-4-18
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-4-18
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-4-18
  10. Zał. nr 8 - przedmiar robót - zn. sp. 340-4-18
  11. Zał. nr 9 - STWiORB
  12. Zał. nr 10 - Projekt kolorystyki - zn. sp. 340-4-18
  13. Informacja z otwarcia ofert
  14. Informacja o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-07-05
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-06-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-3/18 - zakup i dostawa mat do Judo

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Zakup i dostawa mat do Judo do wyposażenia Hali Widowiskowo-Sportowej
  przy ul. Karbowej 26 w Bielsku-Białej”

  (znak sprawy: ZP 340-3/18)

  UWAGA!
  1. Zmiana treści SIWZ.
  2. Odpowiedzi na pytania.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - zakup mat do judo - zn. sp. ZP 340-3-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-3-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-3-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-3-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-3-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. Zp 340-3-18
  8. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-3-18
  9. Zmiana treści SIWZ- zn. sp. ZP 340-3-18
  10. Zał. nr 6A - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-3-18
  11. Odpowiedzi na pytania
  12. Informacja z otwarcia ofert
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-04-26
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-04-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-2/18 - obsługa ratownicza pływalni Start i Panorama

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  Obsługa ratownicza Pływalni „Panorama” przy ul. Marii Konopnickiej 5
  w Bielsku-Białej oraz Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36
  w Bielsku-Białej
  ”.

  (znak sprawy: ZP 340-2/18)

   

    


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Obsługa ratownicza Pływalni Panorama i Start na rok 2018 - zn. sp. ZP 340-2-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-2-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-2-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-2-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-2-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. 340-2-18
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-2-18
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-2-18
  10. Informacja z otwarcia ofert
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-03-29
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-03-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-1/18 - usługi sprzątania pływalni Start i Panorama

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Bieżące kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości
         i stanie higieniczno- sanitarnym Pływalni „Start”
               przy ul. Startowej 36 w Bielsku-Białej
  oraz Pływalni „Panorama” przy ul. Marii Konopnickiej 5 
                             w Bielsku-Białej”

  (znak sprawy: ZP 340-1/18)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie pływalni Start i Panorama - zn. sp. 340-1-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-1-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-1-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-1-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-1-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. 340-1-18
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-1-18
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. 340-1-18
  10. Zał. nr 8 - wykaz pomieszczeń do sprzątania - zn. sp. ZP 340-1-18
  11. Informacja z otwarcia ofert
  12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty II
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-03-29
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-03-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2018r.

  Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2018r.
  realizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-01-15
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-01-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-13/17 - Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu,
     obsługi systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz napadu
                        w obiektach administrowanych
          przez Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”

  (znak sprawy: ZP 340-13/17)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - ochrony osób i mienia, monitoring BBOSiR na 2017r. - zn. sp. ZP 340-13-
  2. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-13-17
  3. Zał. nr 2 - Formularz cenowy - zn. sp. ZP 340-13-17
  4. Zał. nr 3 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-13-17
  5. Zał. nr 4 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-13-17
  6. Zał. nr 5 - Miejsce, terminy oraz_szczegółowe wymagania dotyczące sposobu_realizacji przedmiotow
  7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-12-21
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-12-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-12/17 - Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu,
     obsługi systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz napadu
                        w obiektach administrowanych
          przez Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”

  (znak sprawy: ZP 340-12/17)

  UWAGA !
  Informacja o nieudzieleniu zamówienia


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - ochrony osób i mienia, monitoring BBOSiR na 2017r. - zn. sp. ZP 340-12-
  2. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-12-17
  3. Zał. nr 2 - Formularz cenowy - zn. sp. ZP 340-12-17
  4. Zał. nr 3 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-12-17
  5. Zał. nr 4 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-12-17
  6. Zał. nr 5 - Miejsce, terminy oraz_szczegółowe wymagania dotyczące sposobu_realizacji przedmiotow
  7. Informacja o nieudzieleniu zamówienia
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-12-21
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-12-06
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zn.sp. ZP 340-11/17 - sprzątanie obiektów BBOSiR

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania
       w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym
                       obiektów administrowanych
        przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”.

  (znak sprawy: ZP 340-11/17)

  UWAGA
  Odpowiedz na pytanie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie obiektów BBOSiR - zn. sp. ZP 340-11-17
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-11-17
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-11-17
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-11-17
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-11-17
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-11-17
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-11-17
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-11-17
  10. Zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia - zn. sp. ZP 340-11-17
  11. Zał. nr 9- Wykaz pomieszczeń do sprzątania - zn. sp. ZP 340-11-17
  12. Odpowiedz na pytanie
  13. Informacja z otwarcia ofert
  14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-11-28
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-11-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-10/17 - obsługa ratownicza Krytej Pływalni Troclik

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

          „Obsługa ratownicza Krytej Pływalni „TROCLIK”
  przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej.”
   

    

  (znak sprawy: ZP 340-10/17)


  Lista załączników
  1. SIWZ - obsługa ratownicza KP Troclik - zn. sp. ZP 340-10-17
  2. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-10-17
  3. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-10-17
  4. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-10-17
  5. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-10-17
  6. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-10-17
  7. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-10-17
  8. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-10-17
  9. Zał. nr 8 - informacja o posiadanym doświadczeniu zawodowym osoby wskazanej w wykazie osób - zn.
  10. Ogłoszenie o zamówieniu
  11. Informacja z otwarcia ofert
  12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-11-16
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-11-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-9/17 - sprzątanie obiektów BBOSiR

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania
       w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym
                       obiektów administrowanych
        przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”.

  (znak sprawy: ZP 340-9/17)

  UWAGA
  Uniewaznienie postępowania
  Odpowiedzi na pytania


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie obiektów BBOSiR - zn. sp. ZP 340-9-17
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-9-17
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-9-17
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-9-17
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-9-17
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-9-17
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-9-17
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-9-17
  10. Zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia - zn. sp. ZP 340-9-17
  11. Zał. nr 9- Wykaz pomieszczeń do sprzątania - zn. sp. ZP 340-9-17
  12. Odpowiedzi na pytania
  13. Informacja z otwarcia ofert
  14. Informacja o unieważnieniu postepowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-11-22
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-11-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-8/17 - Modernizacja - Przebudowa placu zabaw na TR „Błonia” w Bielsku-Białej

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  Modernizacja - Przebudowa placu zabaw
  na Terenach Rekreacyjnych „Błonia” w Bielsku-Białej
  ”.

  (znak sprawy: ZP 340-8/17)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Modernizacja - Przebudowa placu zabaw na TR „Błonia” w Bielsku-Białej - zn. sp. ZP 340-
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-8-17
  4. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-8-17
  5. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-8-17
  6. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych robót - zn. sp. ZP 340-8-17
  7. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-8-17
  8. Zał. nr 7 - przedmiar robót - zn. sp. 340-8-17
  9. Zał. nr 8 - STWiORB - zn. sp. 340-8-17
  10. Zał. nr 10 - mapy - zn. sp. 340-8-17
  11. Zał. nr 11 - Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych - zn. sp. 340-8-17
  12. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-8-17
  13. Zał. nr 9 - projekt - zn. sp. 340-8-17
  14. Informacja z otwarcia ofert
  15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-10-09
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-10-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-7/17 - Modernizacja - Przebudowa placu zabaw na TR „Błonia” w Bielsku-Białej

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  Modernizacja - Przebudowa placu zabaw
  na Terenach Rekreacyjnych „Błonia” w Bielsku-Białej
  ”.

  (znak sprawy: ZP 340-7/17)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Modernizacja - Przebudowa placu zabaw na TR „Błonia” w Bielsku-Białej - zn. sp. ZP 340-
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-7-17
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-7-17
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-7-17
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-7-17
  7. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP_340-7-17
  8. Zał. nr 7 - przedmiar robót - zn. sp. 340-7-17
  9. Zał. nr 8 - STWiORB - zn. sp. 340-7-17
  10. Zał. nr 9 - projekt - zn. sp. 340-7-17
  11. Zał. nr 10 - mapy - zn. sp. 340-7-17
  12. Zał. nr 11 - Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych - zn. sp. 340-7-17
  13. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych robót - zn. sp. 340-7-17
  14. Informacja z otwarcia ofert
  15. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-09-15
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-09-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-6/17 - Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do Stadionu Miejskiego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do Stadionu Miejskiego
  w Bielsku-Białej
  ”.

  (znak sprawy: ZP 340-6/17)

  UWAGA!
  1. Zmiana treści SIWZ.
  2. Zmiana treści SIWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu II (zmiana terminu składania ofert).


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do Stadionu Miejskiego - zn. sp. ZP 340-6-17
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-6-17
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-6-17
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-6-17
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-6-17
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych robót - zn. sp. 340-6-17
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-6-17
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-6-17
  10. Załącznik nr 8 - Projekt - część1
  11. Załącznik nr 8 - Projekt - część2
  12. Załącznik nr 8 - Projekt - część3
  13. Załącznik nr 8 - Projekt - część4
  14. Załącznik nr 8 - Projekt - część5
  15. Załącznik nr 9 - Przedmiar
  16. Załącznik nr 10 - STWiORB
  17. Zmiana treści SIWZ- zn. sp. ZP 340-6-17
  18. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-6-17
  19. Załącznik nr 9A - Przedmiar
  20. Unieważnienie postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-09-13
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-08-31
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-5/17 - Modernizacja OSR Victoria w Bielsku-Białej

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  Modernizacja OSR Victoria w Bielsku-Białej przy ul. Bratków 16
  w zakresie termomodernizacji budynku
  .

  (Znak sprawy: ZP 340-5/17)

  UWAGA!
  1. Zmiana treści SIWZ.
  2. Zmiana treści SIWZ - II.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Modernizacja OSR Victoria - zn. sp. ZP 340-5-17
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-5-17
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-5-17
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-5-17
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-5-17
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych robót - zn. sp. 340-5-17
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-5-17
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-5-17
  10. Zał. nr 8 - Przedmiar robót - zn. sp. ZP 340-5-17
  11. Zał. nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - zn. sp. ZP 340-5-17
  12. Zał. nr 10 - Projekt kolorystyki - zn. sp. ZP 340-5-17
  13. Zmiana treści SIWZ- zn. sp. ZP 340-5-17
  14. Zmiana treści SIWZ - II - zn. sp. ZP 340-5-17
  15. Zał. nr 10A - Projekt kolorystyki - zn. sp. ZP 340-5-17
  16. Unieważnienie postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-09-13
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-08-31
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-4/17 - Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do Stadionu Miejskiego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do Stadionu Miejskiego
  w Bielsku-Białej
  ”.

  (znak sprawy: ZP 340-4/17)

  UWAGA!
  1. Zmiana treści SIWZ.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do Stadionu Miejskiego - zn. sp. ZP 340-4-17
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-4-17
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-4-17
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-4-17
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-4-17
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. 340-4-17
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-4-17
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-3-17
  10. Załącznik nr9 - Przedmiar
  11. Załącznik nr10 - STWiORB
  12. Załącznik nr8 - Projekt - część1
  13. Załącznik nr8 - Projekt - część2
  14. Zmiana treści SIWZ- zn. sp. ZP 340-4-17
  15. Zał. nr 1A - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-4-17
  16. Zał. nr 7A - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-4-17
  17. Załącznik nr8 - Projekt - część3
  18. Załącznik nr8 - Projekt - część4
  19. Załącznik nr8 - Projekt - część5
  20. Unieważnienie postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-08-08
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-08-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-3/17 - obsługa ratownicza pływalni Start i Panorama

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Obsługa ratownicza Pływalni „Panorama”
  przy ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej
  oraz Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36
  w Bielsku-Białej”.

  (znak sprawy: ZP 340-3/17)

  Postępowanie II


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Obsługa ratownicza Pływalni Panorama i Start na rok 2017 - zn. sp. ZP 340-3-17
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-3-17
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-3-17
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-3-17
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-3-17
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. 340-3-17
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-3-17
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-3-17
  10. Informacja z otwarcia ofert
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-04-27
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-04-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zn.sp. ZP 340-2/17 - obsługa ratownicza pływalni Start i Panorama

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Obsługa ratownicza Pływalni „Panorama”
  przy ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej
  oraz Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36
  w Bielsku-Białej”.

  (znak sprawy: ZP 340-2/17)

  UWAGA
  Unieważnienie postępowania
  Odpowiedzi na pytania
  Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Obsługa ratownicza Pływalni Panorama i Start na rok 2017 - zn. sp. ZP 340-2-17
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-2-17
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-2-17
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-2-17
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-2-17
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. 340-2-17
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-2-17
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-2-17
  10. Odpowiedzi na pytania
  11. Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ - zn. sp. ZP 340-2-17
  12. Informacja z otwarcia ofert
  13. Informacja o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-04-26
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-04-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-1/17 - usługi sprzątania pływalni Start i Panorama

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Bieżące kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości
  i stanie higieniczno- sanitarnym Pływalni „Start”
  przy ul. Startowej 36 w Bielsku-Białej
  oraz Pływalni „Panorama” przy ul. M. Konopnickiej 5 
  w Bielsku-Białej”

  (znak sprawy: ZP 340-1/17)

  UWAGA

  Odpowiedz na pytanie 2

  Odpowiedzi na pytania 

  Modyfikacja:
  - załącznik nr 1 zostaje zastąpiony załącznikiem nr 1A


  Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie pływalni Start i Panorama - zn. sp. 340-1-17
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-1-17
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-1-17
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-1-17
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-1-17
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. 340-1-17
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-1-17
  9. Zał. nr 7 - wykaz pomieszczeń do sprzątania - zn. sp. ZP 340-1-17
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. 340-1-17
  11. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia- zn. sp. ZP 340-1-17
  12. Odpowiedzi na pytania
  13. Zał. nr 1A - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-1-17
  14. Odpowiedz na pytanie 2
  15. Informacja z otwarcia ofert
  16. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-04-10
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-04-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 1/2017/NZ - sprzedaż urządzeń instalacji oświetlenia murawy stadionu

  OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ INSTALACJI OŚWIETLENIA MURAWY STADIONU

                               (znak sprawy: SP 1/2017/NZ)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o sprzedaży - zn. sp. SP 1-2017-NZ
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 1-2017-NZ
  3. Zał. nr 2 - Opis przedmiotu sprzedazy - zn. sp. SP 1-2017-NZ
  4. Zał. nr 3 - Zdjęcia część 1 - zn. sp. SP 1-2017-NZ
  5. Zał. nr 4 - Zdjęcia część 2 - zn. sp. SP 1-2017-NZ
  6. Zał. nr 5 - wzór umowy sprzedaży - zn. sp. SP 1-2017-NZ
  7. Ogłoszenie o unieważnieniu
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-02-07
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-02-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017r.

       Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017r.
  realizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-01-20
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-01-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP-N-2/16/NZ - najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności na Krytej Pływalni TROCLIK

  OGŁOSZENIE

                Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
                   zaprasza do składania pisemnych ofert
           w postępowaniu na najem powierzchni użytkowej
                          położonej na Pływalni „TROCLIK”
                    przy ul. Sosnkowskiego 14
  w Bielsku-Białej
  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej

  (Znak sprawy: ZP-N-2/16/NZ)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie - najem powiedzchni użytkowej
  2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  3. Ogłoszenie o wynikach postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-12-13
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zn.sp. ZP 340-12/16 - Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu,
     obsługi systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz napadu
                        w obiektach administrowanych
          przez Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”

  (znak sprawy: ZP 340-12/16)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - ochrony osób i mienia, monitoring BBOSiR na 2017r. - zn. sp. ZP 340-12-
  2. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-12-16
  3. Zał. nr 2 - Formularz cenowy - zn. sp. ZP 340-12-16
  4. Zał. nr 3 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-12-16
  5. Zał. nr 4 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-12-16
  6. Zał. nr 5 - Miejsce, terminy oraz_szczegółowe wymagania dotyczące sposobu_realizacji przedmiotow
  7. Ogłoszenie o wynikach postępowania
  8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-12-01
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-12-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-11/16 - usługi sprzątania na 2017 rok

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

       „Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania
     w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym obiektów
  administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”.

  (znak sprawy: ZP 340-11/16)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie obiektów BBOSIR
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-11-16
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-11-16
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-11-16
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-11-16
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-11-16
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-11-16
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy dla części 1, 2 i 3 - zn. sp. ZP 340-11-16
  10. Zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia dla części 1, 2, 3- zn. sp. ZP 340-11-16
  11. Zał. nr 9- Wykaz pomieszczeń do sprzątania dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-11-16
  12. Odpowiedzi na pytania
  13. Informacja z otwarcia ofert
  14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-11-24
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-11-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-10/16 - przewóz osób

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

        „Przewóz uczniów i ich opiekunów ze szkół
          na terenie miasta Bielska-Białej.”

  (znak sprawy: ZP 340-10/16)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Przewóz osób na 2017r.
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-10-16
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-10-16
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-10-16
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-10-16
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-10-16
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-10-16
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-10-16
  10. Zał. nr 8 - tygodniowe harmonogramy przewozów na wszystkie pywalnie - zn. sp. ZP 340-10-16
  11. Zał. nr 9 - wykaz ilości uczniów w poszczególnych klasach - Zn. sp. ZP 340-10-16
  12. Informacja z otwarcia ofert
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-11-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-11-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-9/16 - obsługa ratownicza KP Troclik

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

       

  „Obsługa ratownicza Krytej Pływalni „TROCLIK”
     przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej.”

  (znak sprawy: ZP 340-9/16)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - obsługa ratownicza KP Troclik - zn. sp. ZP 340-9-16
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-9-16
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-9-16
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-9-16
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-9-16
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-9-16
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-9-16
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-9-16
  10. Zał. nr 8 - informacja o posiadanym doświadczeniu zawodowym osoby wskazanej w wykazie osób - zn.
  11. Informacja z otwarcia ofert
  12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-11-10
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-11-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-8/16 - usługi sprzątania na 2017 rok

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

       „Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania
     w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym obiektów
  administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”.

  (znak sprawy: ZP 340-8/16)

  UWAGA
  Odpowiedzi na pytania 2
  Odpowiedzi na pytania


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - usługi sprzątania na 2017 - zn. sp. ZP 340-8-16
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-8-16
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-8-16
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-8-16
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-8-16
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-8-16
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-8-16
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-8-16
  10. Zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2- zn. sp. ZP 340-8-16
  11. Zał. nr 9- Wykaz pomieszczeń do sprzątania dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-8-16
  12. Odpowiedzi na pytania
  13. Odpowiedzi na pytania 2
  14. Inforrmacja z otwarcia ofert
  15. Informacja o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-11-15
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-11-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-7/16 - usługi sprzątania stadionu miejskiego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

                 „Usługi sprzątania i bieżącego utrzymywania
        w należytej czystości  i stanie higieniczno - sanitarnym
  Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. Rychlińskiego 21”.

  (znak sprawy: ZP 340-7/16)

  UWAGA !

  Odpowiedzi na pytania 2
  Odpowiedzi na pytania

  Modyfikacja:
  - załącznik nr 1 zostaje zastąpiony załącznikiem nr 1A
  - załącznik nr 9 zostaje zastapiony załącznikiem nr 9A


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Sprzątanie Stadionu Miejskiego - zn. sp. ZP 340-7-16
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-7-16
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-7-16
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-7-16
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-7-16
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-7-16
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-7-16
  9. Zał. nr 7 - Wykaz pomieszczeń do sprzątania w m-cu sierpniu i wrześniu 2016
  10. Zał. nr 8 - Wykaz pomieszczeń do sprzątania w m-cu pażdzierniku, listopadzie i grudniu 2016
  11. Zał. nr 9 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-7-16
  12. Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja
  13. Zał. nr 1A - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-7-16
  14. Zał. nr 9A - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-7-16
  15. Odpowiedzi na pytania 2
  16. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-08-02
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-07-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 6/16/NZ - sprzedaż urządzeń instalacji oświetlenia murawy stadionu

  OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ INSTALACJI OŚWIETLENIA MURAWY STADIONU

                               (znak sprawy: SP 6/16/NZ)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o sprzedaży urządzeń instalacji oświetlenia murawy - zn. sp. SP 6-16-NZ
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 6-16-NZ
  3. Zał. nr 2 - Opis przedmiotu sprzedazy - zn. sp. SP 6-16-NZ
  4. Zał. nr 3 - Zdjęcia część 1 - zn. sp. SP 6-16-NZ
  5. Zał. nr 4 - Zdjęcia część 2 - zn. sp. SP 6-16-NZ
  6. Zał. nr 5 - wzór umowy sprzedaży - zn. sp. SP 6-16-NZ
  7. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-05-09
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-05-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-N-1/2016/MH-najem powierzchni użytkowej na OSR Victoria

  Zapytanie ofertowe na:

                         Najem powierzchni użytkowej położonej
               w OSR „Victoria” przy ul. Bratków 16 w Bielsku-Białej

  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej

  (znak sprawy: ZP-N-1/2016/MH)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie na najem powierzchni użytkowej
  2. Zał. nr 1 - oferta
  3. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-25
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-6/16 - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ul. Ks. Brzóski w Bielsku-Białej

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

   "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego
            przy ul. Ks. Brzóski w Bielsku-Białej”

  (znak sprawy: ZP 340-6/16)

   

  UWAGA !

  Modyfikacja 1 - odpowiedzi na pytania


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego - zn. sp. ZP 340-6-16
  2. SIWZ - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego - zn. sp. ZP 340-6-16
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-6-16
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-6-16
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-6-16
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych robót budowlanych - zn. sp. ZP 340-6-16
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-6-16
  8. Zał. nr 6 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-6-16
  9. Zał. nr 7 - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zn. sp. ZP 340-6-16
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-6-16
  11. Zał. nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  12. Zał. nr 10 - Przedmiar robót
  13. Zał. nr 11 - Projekt budowlany
  14. Zał. nr 12 - Uzgodnienia
  15. Zał. nr 13 - Mapy
  16. Modyfikacja 1 - Odpowiedzi na pytania
  17. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-28
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-5/16 - Wymiana darni wraz warstwą nośną i drenażem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

   „Wykonanie usługi wymiany darni wraz z warstwą nośną
         oraz ułożenie dodatkowego drenażu na płycie
               Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej”

  (znak sprawy: ZP 340-5/16)

  Postępowanie II


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Wymiana darni wraz warstwą nośną i drenażem - zn. sp. ZP 340-5-16
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-5-16
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-5-16
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-5-16
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-5-16
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-5-16
  8. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn sp ZP-340-5-16
  9. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-21
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zn.sp. ZP 340-4/16 - Obsługa ratownicza pływalni Panorama i Start

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

   

             „Obsługa ratownicza Pływalni „Panorama”
            przy ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej
  oraz Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36 w Bielsku-Białej

  (znak sprawy: ZP 340-4/16)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-4-16
  2. SIWZ - Obsługa ratownicza Pływalni Panorama i Start na rok 2016 - zn. sp. ZP 340-4-16
  3. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-4-16
  4. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-4-16
  5. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-4-16
  6. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-4-16
  7. Zał. nr 6 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-4-16
  8. Zał. nr 7 - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zn. sp. ZP 340-4-16
  9. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP-340-4-16
  10. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-4-16
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-07
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Spotkanie w sprawie określenia prac instalacji wodociągowej i hydraulicznej

  OGŁOSZENIE

  Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza zainteresowanych Wykonawców
                             na spotkanie w sprawie określenia zakresu prac
        remontowych instalacji wodociągowej i hydraulicznej na Pływalni "Troclik"

   

   


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie - remont instalacji wod - hydrant TROCLIK
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-07
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 5/2016/HV - sprzedaż telewizorów marki DAUWOO

                                 OGŁOSZENIE

  dotyczące SPRZEDAŻY TELEWIZORÓW MARKI DAEWOO

                 (znak sprawy: SP 5/2016/HV)


  Lista załączników
  1. Ogloszenie o sprzedaży telewizorów marki Daewoo - zn sp SP 5-2016-HV
  2. Zał nr 1 - Formularz ofertowy - zn sp SP 5-2016-HV
  3. Zał nr 2 - Zdjęcie poglądowe przedmiotu sprzedaży- zn sp SP 5-2016-HV
  4. Zał nr 3 - Lista telewizorów - zn sp SP 5-2016-HV
  5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - DAEWOO
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 4/2016/HV - sprzedaż telewizora marki Grundig

                                OGŁOSZENIE

  dotyczące TELEWIZOR MARKI GRUNDIG – 14 DAVIO

               (znak sprawy: SP 4/2016/HV)


  Lista załączników
  1. Ogloszenie o sprzedaży telewizora marki Grundig-14 Davio - zn sp SP 4-2016-HV
  2. Zał nr 1 - Formularz ofertowy - zn sp SP 4-2016-HV
  3. Zał nr 2 - Zdjęcie poglądowe przedmiotu sprzedaży- zn sp SP 4-2016-HV
  4. Zał nr 3 - Zdjęcie poglądowe przedmiotu sprzedaży- zn sp SP 4-2016-HV
  5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej - Grundig
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 3/2016/HV - sprzedaż telewizora marki WATSON

                                      OGŁOSZENIE

  dotyczące SPRZEDAŻY TELEWIZORA MARKI WATSON

                      (znak sprawy: SP 3/2016/HV)


  Lista załączników
  1. Ogloszenie o sprzedaży telewizora marki Watson - zn sp SP 3-2016-HV
  2. Zał nr 1 - Formularz ofertowy - zn sp SP 3-2016-HV
  3. zał nr 2 - Zdjęcie poglądowe przedmiotu sprzedaży- zn sp SP 3-2016-HV
  4. Zał nr 3 - Zdjęcie poglądowe przedmiotu sprzedaży- zn sp SP 3-2016-HV
  5. Ogłoszenie o unieważnieniu - Watson
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 2/2016/HV - sprzedaż telewizora marki FUNAI 14

                                   OGŁOSZENIE

  dotyczące SPRZEDAŻY TELEWIZORA MARKI FUNAI 14

                  (znak sprawy: SP 2/2016/HV)


  Lista załączników
  1. Ogloszenie o sprzedaży Telewizor Funai 14 - zn sp SP 2-2016-HV
  2. Zał nr 1 - Formularz ofertowy - zn sp SP 2-2016-HV
  3. Zał nr 2 - Zdjęcie poglądowe przedmiotu sprzedaży- zn sp SP 2-2016-HV
  4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Funai
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 1/2016/HV - sprzedaż odbiorników marki DIORA

                               OGŁOSZENIE

  dotyczące SPRZEDAŻY ODBIORNIKÓW MARKI DIORA

                 (znak sprawy: SP 1/2016/HV)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży odbiorników marki DIORA - zn sp SP 1-2016-HV
  2. Zał nr 1 - Formularz ofertowy - zn sp SP 1-2016-HV
  3. Zał nr 2 - Zdjęcie poglądowe przedmiotu sprzedaży- zn sp SP 1-2016-HV
  4. Zał nr 3 - Lista odbiorników - zn sp SP 1-2016-HV
  5. Ogłoszenie o unieważnieniu - Diora
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-3/16 - Wymiana darni wraz warstwą nośną i drenażem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

   „Wykonanie usługi wymiany darni wraz z warstwą nośną
         oraz ułożenie dodatkowego drenażu na płycie
               Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej”

  (znak sprawy: ZP 340-3/16)

  UWAGA!

  Zmiana treści Ogłoszenia oraz SIWZ wraz te zmianą terminu składania i otwarcia ofert

  Zmiana załącznika nr 4 na załącznik nr 4A

  Odpowiedz na pytanie wykonawcy

  Zmiana ogłoszenia o zamówieniu


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-3-16
  2. SIWZ - Wymiana darni wraz warstwą nośną i drenażem - zn. sp. ZP 340-3-16
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-3-16
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-3-16
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-3-16
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-3-16
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-3-16
  8. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn sp ZP-340-3-16
  9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  10. Odpowiedz na pytanie
  11. Zmiana treści Ogłoszenia oraz SIWZ
  12. Zał. nr 4A - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-3-16
  13. Informacja o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-21
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie Cenowe wg znaku sprawy: ZP-Z 340/5/2016/TS

  Ogłoszenie postępowania ZAPYTANIE CENOWE pn.

  "Wykonanie dodatkowych robót na Stadionie"

  o wartości poniżej kwoty określonej na podstwie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

  (znak ZP-Z 340/5/2016/TS)

  Uzupełnienie o Zał.2 Rys.

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Lista załączników
  1. Zapytanie cenowe
  2. Zał.1-Wzór Oferty
  3. Zał.2-Projekty wykonawcze
  4. Zał.3-Zakres rzeczowy + Przedmiary x2
  5. Zał.4-Wzór Umowy
  6. Zał.2-Rys. do PW Kabina w WC
  7. Zał.2-Rys.Bufet kibiców.Koncepcja realizacji przyłączy
  8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Zbigniew Rafałowski dnia 2016-03-25
    opracował Zbigniew Rafałowski dnia 2016-03-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-2/16 - utrzymanie w czystości pływalni

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

   

  „Bieżące kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości
           i stanie higieniczno- sanitarnym Pływalni „Start”
                 przy ul. Startowej 36 w Bielsku-Białej
     oraz Pływalni „Panorama” przy ul. M. Konopnickiej 5 
                                       w Bielsku-Białej”.

  (znak sprawy: ZP 340-2/16)

  UWAGA!

  Zmiana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-2-16
  2. SIWZ - Sprzątanie pływalni Panorama i Start - zn. sp. ZP 340-2-16
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-2-16
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-2-16
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-2-16
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-2-16
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-2-16
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń - zn. sp. ZP 340-2-16
  9. Zał. nr 7 - wykaz pomieszczeń do sprzątania - zn. sp. ZP 340-2-16
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. 340-2-16
  11. Odpowiedzi na nadesłane pytania
  12. Zmiana treści SIWZ
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-11
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zapytanie Cenowe wg znaku sprawy: ZP-Z 340/3/2016/TS

  Zapytanie cenowe pn.

  "Wykonanie dodatkowych rozdzielni elektrycznych na stadionie"

  o wartości poniżej kwoty określonej na podstwie art. 4 pkt.8   ustawy Prawo zamówień publicznych

  (Znak sprawy: ZP-Z 340/3/2016/TS)

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Zał.1-PW-Dodatk.rodzielnie elektr
  3. Zał.2-PRZEDMIAR ROBÓT
  4. Zał.3-Wzór Umowy
  5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Zbigniew Rafałowski dnia 2016-03-08
    opracował Zbigniew Rafałowski dnia 2016-02-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Znak sprawy ZP340-1/2016 Dostawa wyposażenia Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej

  OGŁOSZENIE

  dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: 

  "Dostawa wyposażenia Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej" 

   

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Modyfikacja nr1

  Modyfikacja nr2

  Modyfikacja nr3

  Modyfikacja nr4

  Modyfikacja nr5


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie TED 2016S 023-036337
  2. SIWZ
  3. Zał.nr1 Formularz oferty
  4. Zał.nr2 Formularz asortymentowo-cenowy
  5. Zał.nr3 Oświad.o dostarczeniu wymaganych dokumentów
  6. Zał.nr4 Oswiad.o spel.war.z art.22ust.1pzp
  7. Zał.nr5 Oswiad.o braku podstaw do wykl.z art.24ust.1pzp
  8. Zał.nr6 Wykaz dostaw
  9. Zał.nr7 Lista podmiotów należących do grupy kapitalowej
  10. Zał.nr8 Wzór umowy
  11. Zał.nr9 Projekt wadium-gwarancja ubezpieczeniowa
  12. Zał.nr10 Projekt wadium-gwarancja bankowa
  13. Zał.nr11 Zobowiązanie Podmiotu Trzeciego
  14. Zał.nr12 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
  15. Zał.nr13 Projekt Aranżacji Wnętrz
  16. Zał.nr14 Rys.wyposażenia wnętrz stadionu
  17. Zał.nr15 Lista certyfikatów,atestów i deklaracji
  18. Zał.nr16 Zmiany w zakresie robót budowlano-instalacyjnych
  19. Zał.nr17 Wniosek o zwrot
  20. Zał.nr18 PBZ Strefy pożarowe Cz.IA.Architektura
  21. Zał.nr19 Pomieszczenia z funkcją cateringu
  22. Zał.nr20 Tabela Bar urządzenia elektryczne
  23. Zał.nr21 PW Aranżacja pomieszczeń na bufet w strefie kibiców gości
  24. Modyfikacja1
  25. Zał.nr2 wer.1 Formularz asortymentowo-cenowy
  26. Zał.nr12 OPZ Cz.9
  27. Zał.nr19 wer.1 Pomieszczenia z funkcją cateringu
  28. Zał.nr20 wer.1 Bar urządzenia elektryczne
  29. Zał.nr21 wer.1 PW Aranżacja pomieszczeń na bufet w strefie kibiców gości
  30. Modyfikacja 2
  31. Zał.nr2 wer.2 Formularz asortymentowo-cenowy
  32. Zał.nr12 OPZ Cz.10
  33. Zał.nr13 Rew.1 Projekt Aranżacji Wnętrz
  34. Zał.nr22 PW Aranż.pom.kont.antydopingow.
  35. Modyfikacja 3
  36. Zał.nr8 wer.1 Wzór umowy
  37. Zał.nr22 PW Rewizja 1
  38. Modyfikacja 4
  39. Zał.nr2 wer.3 Formularz asortymentowo-cenowy
  40. Zał.nr12 OPZ Cz.11-Zalecenia z Ekspertyzy
  41. Zał.nr12 OPZ Cz.12-Fotometr do badań parametrów wody
  42. Zał.nr12 OPZ Cz.13-Dodatkowe wyposażenie
  43. Modyfikacja5
  44. Zał.nr2 wer.4 Formularz asortymentowo-cenowy
  45. Zał.nr12 OPZ Cz.14-Gaśnice
  46. Zał.nr15 wer.1 Lista certyfikatów,atestów i deklaracji
  47. Zał.nr18 wer.1 PB39 Strefy pożarowe Cz.IA.Architektura
  48. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  49. Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru oferty
  50. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Zbigniew Rafałowski dnia 2016-09-21
    opracował Zbigniew Rafałowski dnia 2016-02-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie cenowe na dostawę środków chemicznych

  Zapytanie cenowe o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
  art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych.

  „Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej
  dla Pływalni „TROCLIK”, „PANORAMA”, „START”.

  (Znak sprawy: ZP-Z/1/2016/zarz13-14/NZ)


  Lista załączników
  1. Zapytanie cenowe na dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej
  2. Zał. nr 1 - Oferta cenowa
  3. Zał. nr 2 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  4. Zał. nr 3 - istotne postanowienia umowy
  5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-01-20
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-01-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-11/15 - prowadzenie zajęć nauka pływania

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

           „Prowadzenie zajęć nauki pływania w ramach programu
                    „Powszechna nauka pływania klas drugich”
  na Krytej Pływalni „TROCLIK” ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej,
         Krytej Pływalni przy BSOGKK ul. Lompy 7 w Bielsku-Białej
     oraz Krytej Pływalni „AQUA” ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej.”

  (znak sprawy: ZP 340-11/15)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - zajęcia nauki pływania - zn. sp. ZP 340-11-15
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-11-15
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-11-15
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-11-15
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-11-15
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-11-15
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zn. sp. ZP 340-11-15
  9. Zał. nr 7 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-11-15
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-11-15
  11. Zał. nr 9 - tygodniowe harmonogramy nauki pływania - zn. sp. ZP 340-11-15
  12. Zał. nr 10 - wykaz ilości uczniów w poszczególnych klasach - Zn. sp. ZP 340-11-15
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-11-20
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-11-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-10/15 - przewóz uczniów i ich opiekunów

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Przewóz uczniów i ich opiekunów ze szkół na terenie gminy Bielska-Białej
       do Krytej Pływalni „TROCLIK” ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej,
             Krytej Pływalni przy BSOGKK ul. Lompy 7 w Bielsku-Białej
       oraz Krytej Pływalni „AQUA” ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej.”

  (znak sprawy: ZP 340-10/15)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-10-15
  2. SIWZ - przewóz uczniów na Kryte Pływalnie - zn. sp. ZP 340-10-15
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-10-15
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-10-15
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-10-15
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-10-15
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-10-15
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-10-15
  9. Zał. nr 7 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-10-15
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-10-15
  11. Zał. nr 9 - tygodniowe harmonogramy przewozów na wszystkie pywalnie - zn. sp. ZP 340-10-15
  12. Zał. nr 10 - wykaz ilości uczniów w poszczególnych klasach - Zn. sp. ZP 340-10-15
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystnieszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-11-19
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-11-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-9/15 - bieżące utrzymywanie w należytej czystości obiektów BBOSIR

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Bieżące kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości
  i stanie higieniczno - sanitarnym, Krytej Pływalni „TROCLIK”,
                         Kompleksu Sportowego „ORLIK”
               oraz Stadionu Lekkoatletycznego „SPRINT””.

  (znak sprawy: ZP 340-9/15)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-9-15
  2. SIWZ - Sprzątanie KP TROCLIK, KS ORLIK, SL SPRINT na rok 2016 - zn. sp. ZP 340-9-15
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-9-15
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-9-15
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-9-15
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-9-15
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-9-15
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-9-15
  9. Zał. nr 7 - wykaz pomieszczeń do sprzątania - zn. sp. ZP 340-9-15
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-9-15
  11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zn. sp. ZP 340-9-15
  12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-11-13
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-11-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-8/15 - ochrona fizyczna, monitoring

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia,
  monitoringu, obsługi systemu sygnalizacji napadu
  i włamania oraz napadu w obiektach administrowanych
  przez Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  .”

  (znak sprawy: ZP 340-8/15)

  UWAGA
  Odpowedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-8-15
  2. SIWZ - ochrony osób i mienia, monitoring BBOSiR na rok 2016 - zn. sp. ZP 340-8-15
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-8-15
  4. Zał. nr 2 - Formularz cenowy - zn. sp. ZP 340-8-15
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-8-15
  6. Zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-8-15
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-8-15
  8. Zał. nr 6 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-8-15
  9. Zał. nr 7 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-8-15
  10. Zał. nr 8 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-8-15
  11. Zał. nr 9 - Miejsce, terminy oraz_szczegółowe wymagania dotyczące sposobu_realizacji przedmiotow
  12. Zał. nr 10 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-8-15
  13. Odpowiedzi na zapytania
  14. Zmiana treści SIWZ
  15. Ogłoszenie o wyborze oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-11-17
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-11-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-7/15 - obsługa ratownicza Krytrej Pływalni Troclik

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Obsługa ratownicza Krytej Pływalni „TROCLIK”
  przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej.”

  (znak sprawy: ZP 340-7/15)

  Uwaga!

  Zmiana załącznika nr 7, na załącznik nr 7a


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Obsługa ratownicza Krytej Pływalni TROCLIK na rok 2016 - zn. sp. ZP 340-7-15
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-7-15
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-7-15
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-7-15
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-7-15
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-7-15
  8. Zał. nr 6 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-7-15
  9. Zał. nr 7 - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zn. sp. ZP 340-7-15
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-7-15
  11. Zał. nr 9 – informacja o posiadanym doświadczeniu zawodowym osoby wskazanej w wykazie osób - zn
  12. Zał. nr 7a - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zn. sp. ZP 340-7-15
  13. Odpowiedz na zapytanie
  14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy ZP 340-7-15
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-10-27
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-10-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-6/15 - przebudowa boiska przy OSR Victoria

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Przebudowa boiska przy OSR „Victoria” w Bielsku-Białej"

  (znak sprawy: ZP 340-6/15)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-6-15
  2. SIWZ - Przebudowa boiska - zn. sp. ZP 340-6-15
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-6-15
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-6-15
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-6-15
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych robót budowlanych - zn. sp. ZP 340-6-15
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-6-15
  8. Zał. nr 6 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-6-15
  9. Zał. nr 7 - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zn. sp. ZP 340-6-15
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-6-15
  11. Zał. nr 9 - Dokumentacja projektowa budowy - zn. sp. ZP 340-6-15
  12. Zał. nr 10 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zn. sp. ZP 340-6-15
  13. Zał. nr 11 - Przedmiar robót - zn. sp. ZP 340-6-15
  14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy ZP 340-6-15
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-09-28
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-09-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 8/15/NZ - sprzedaż urządzeń instalacji oświetlenia murawy stadionu

                         OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ INSTALACJI OŚWIETLENIA MURAWY STADIONU

                               (znak sprawy: SP 8/15/NZ)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o sprzedaży - zn. sp. SP 8-15-NZ
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 8-15-NZ
  3. Zał. nr 2 - Opis przedmiotu sprzedazy - zn. sp. SP 8-15-NZ
  4. Zał. nr 3 - Zdjęcia część 1 - zn. sp. SP 8-15-NZ
  5. Zał. nr 4 - Zdjęcia część 2 - zn. sp. SP 8-15-NZ
  6. Zał. nr 5 - wzór umowy sprzedaży - zn. sp. SP 8-15-NZ
  7. Ogłoszenie o unieważnieniu
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-09-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-09-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Znak sprawy ZP340-5/2015 - Dostawa wyposażenia Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 

  "Dostawa wyposażenia Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej"    

  Modyfikacja 1      

  Modyfikacja 2          

  Modyfikacja 3   

  Modyfikacja 4        

  Modyfikacja 5   

  Modyfikacja 6    

  Modyfikacja 7     

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

                                                    


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie UE o zamówieniu E-notices
  2. Potwierdzenie TED złożenia ogłoszenia UE
  3. SIWZ
  4. Zał.nr1 Formularz oferty
  5. Zał.nr2 Formularz asortyment.-cenowy
  6. Zał.nr3 Oświad.o dostarczeniu wymaganych dokumentów
  7. Zał.nr4 Oswiad.o spel.war.z art.22ust.1pzp
  8. Zał.nr5 Oswiad.o braku podstaw do wykl.z art.24ust.1pzp
  9. Zał.nr6 Wykaz dostaw
  10. Zał.nr7 Lista podmiotów należących do grupy kapitalowej
  11. Zał.nr8 Wzor umowy
  12. Zał.nr9 Projekt wadium-gwarancja ubezpieczeniowa
  13. Zał.nr10 Projekt wadium-gwarancja bankowa
  14. Zał.nr11 Zobowiązanie Podmiotu Trzeciego
  15. Zał.nr12 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
  16. Zał.nr13 Projekt Aranżacji Wnętrz
  17. Zał.nr14 Rys.wyposażenia wnętrz stadionu
  18. Zał.nr15 Lista certyfikatów,atestów i deklaracji
  19. Zał.nr16 Zmiany w zakresie robót budowlano-instalacyjnych
  20. Zał.nr17 Wniosek o zwrot
  21. Ogłoszenie TED 2015-OJS175-317903-pl
  22. Modefikacja nr1
  23. Modyfikacja 2
  24. Modyfikacja 3
  25. Zał.nr18.Rys. Pomieszczenia Jacuzzi
  26. Modyfikacja4
  27. Zał.nr19. Rys. Pomieszczenia z funkcją cateringu
  28. Modyfikacja 5
  29. Załączniki do mod.5
  30. Modyfikacja 6
  31. Załączniki do mod.6
  32. Modyfikacja 7
  33. Załączniki do mod.7
  34. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Zbigniew Rafałowski dnia 2015-12-21
    opracował Zbigniew Rafałowski dnia 2015-09-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp.: ZP-N-2/2015/MS - dzierżawa terenu KS Orlik

  Zapytanie ofertowe na:

  Dzierżawę terenu o powierzchni 56m²
  pod stoisko handlowe o profilu gastronomicznym
  znajdującej się na Kompleksie Sportowym „Orlik”
  ul. Słowackiego 27B w Bielsku-Białej"

  (Znak sprawy: ZP-N-2/2015/MS)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o postępowaniu na dzierżawę
  2. Zał. nr 1 - Oferta
  3. Zał. nr 2 - wzór umowy
  4. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-08-12
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-08-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 7/15/MP - sprzedaż aparatu fotograficznego YASHICA ZOOMTEC 90 SUPER

                        OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY APARATU FOTOGRAFICZNEGO YASHICA ZOOMTEC 90 SUPER    

                            (znak sprawy: SP 7/15/MP)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży aparatu fotograficznego - zn. sp. SP 7-15-MS
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 7-15-MS
  3. Zał. nr 2 - zdjęcie przedmiotu sprzedaży - zn. sp. SP 7-15-MS
  4. Zał. nr 3 - zdjęcie przedmiotu sprzedaży - zn. sp. SP 7-15-MS
  5. Ogłoszenie o unieważnieniu
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-08-07
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-08-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 6/15/NZ - sprzedaż urządzeń instalacji oświetlenia murawy stadionu

                         OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ INSTALACJI OŚWIETLENIA MURAWY STADIONU

                               (znak sprawy: SP 6/15/NZ)


  Lista załączników
  1. Zn. sp. SP 5/15/NZ - sprzedaż urządzeń instalacji oświetlenia murawy stadionu
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 6-15-NZ
  3. Zał. nr 2 - Opis przedmiotu sprzedazy - zn. sp. SP 5-15-NZ
  4. Zał. nr 3 - Zdjęcia część 1 - zn. sp. SP 6-15-NZ
  5. Zał. nr 4 - Zdjęcia część 2 - zn. sp. SP 6-15-NZ
  6. Zał. nr 5 - wzór umowy sprzedaży - zn. sp. SP 6-15-NZ
  7. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zn. sp. SP 6-15-NZ
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-07-28
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-07-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp.: ZP-N-1/2015/MP - dzierżawa terenu ścianki wspinaczkowej

  Zapytanie ofertowe na:

  Dzierżawę terenu ścianki wspinaczkowej
  o wysokości 9 metrów”

  (Znak sprawy: ZP-N-1/2015/MP)


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe - Zn. sp. ZP-N-1-2015-MP
  2. Załącznik nr 1 - oferta cenowa
  3. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-05-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-05-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-4/15 - wykonanie usługi wymiany darni na murawie Stadionu Miejskiego w B-B

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Wykonanie usługi ułożenia nowej darni
  na murawie Stadionu Miejskiego
  przy ul. Rychlińskiego 21 w Bielsku – Białej. ”

  (znak sprawy: ZP 340-4/15)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-4-15
  2. SIWZ - murawa stadania - zn. sp. ZP 340-4-15
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-4-15
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-4-15
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-4-15
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-4-15
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-4-15
  8. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn sp _ZP-340-4-15
  9. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-04-30
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-04-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-3/15 - sprzątanie Pływalni Start oraz Pływalni Panorama

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Bieżące kompleksowe utrzymywanie w należytej
  czystości i stanie higieniczno- sanitarnym
  Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36 w Bielsku-Białej
  oraz Pływalni „Panorama” przy ul. M. Konopnickiej 5 
  w Bielsku-Białej”.

  (znak sprawy: ZP 340-3/15)

   

  Uwaga!

  Odpowiedz na pytanie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Sprzątanie Pływalni Panorama i Start na rok 2015 - zn. sp. ZP 340-3-15
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-3-15
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-3-15
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-3-15
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-3-15
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-3-15
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń - zn. sp. ZP 340-3-15
  9. Zał. nr 7 - wykaz pomieszczeń do sprzątania - zn. sp. ZP 340-3-15
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. 340-3-15
  11. Odpowiedz na pytanie
  12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-04-24
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-04-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-2/15 - przetarg na obsługę ratowniczą

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Obsługa ratownicza Pływalni „Panorama”
  przy ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej
  oraz Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36
  w Bielsku-Białej

  (znak sprawy: ZP 340-2/15)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-2-15
  2. SIWZ - Obsługa ratownicza Pływalni Panorama i Start na rok 2015 - zn. sp. ZP 340-2-15
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-2-15
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-2-15
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-2-15
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-2-15
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-2-15
  8. Zał. nr 6 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-2-15
  9. Zał. nr 7 - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zn. sp. ZP 340-2-15
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP-340-2-15
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy ZP 340-2-15
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-04-14
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-04-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 5/15/NZ - sprzedaż urządzeń instalacji oświetlenia murawy stadionu

  OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ INSTALACJI OŚWIETLENIA MURAWY STADIONU

                               (znak sprawy: SP 5/15/NZ)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o sprzedaży - zn. sp. SP 5-15-NZ
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 5-15-NZ
  3. Zał. nr 2 - Opis przedmiotu sprzedazy - zn. sp. SP 5-15-NZ
  4. Zał. nr 3 - Zdjęcia część 1 - zn. sp. SP 5-15-NZ
  5. Zał. nr 4 - Zdjęcia część 2 - zn. sp. SP 5-15-NZ
  6. Zał. nr 5 - wzór umowy sprzedaży - zn. sp. SP 5-15-NZ
  7. ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-03-30
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-03-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 4/15/MS - sprzedaż sieci rur podłoża lodowiska systemu Icemat oraz band

                        OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY SIECI RUR PODŁOŻA LODOWISKA SYSTEMU ICEMAT ORAZ BAND

                     (znak sprawy: SP 4/15/MS)


  Lista załączników
  1. Ogloszenie o sprzedaży sieci rur podłoża lodowiska oraz band - zn. sp. SP 4-15-MS
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 4-15-MS
  3. Zał. nr 2 - zdjęcie podłoża - zn. sp. SP 4-15-MS
  4. Zał. nr 3 - karta katalogowa sieci rur podłoża - zn. sp. SP 4-15-MS
  5. Zał. nr 4 - wzór umowy sprzedaży - zn. sp. SP 4-15-MS
  6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-03-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-03-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 3/15/NZ - sprzedaż urządzeń instalacji oświetlenia murawy stadionu

                                    OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ INSTALACJI OŚWIETLENIA MURAWY STADIONU

                               (znak sprawy: SP 3/15/NZ)

   

  UWAGA!

  Modyfikacja załącznika nr 5 - wzór umowy sprzedaży (zmianie ulega § 12 ust. 3)  


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o sprzedazy urządzeń instalacji oświetlenia - zn sp. SP 3-15-NZ
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 3-15-NZ
  3. Zał. nr 2 - Opis przedmiotu sprzedazy - zn. sp. SP 3-15-NZ
  4. Zał. nr 3 - Zdjęcia część 1 - zn. sp. SP 3-15-NZ
  5. Zał. nr 4 - Zdjęcia część 2 - zn. sp. SP 3-15-NZ
  6. Zał. nr 5 - wzór umowy sprzedaży - zn. sp. SP 3-15-NZ
  7. Modyfikacja - Zał. nr 5 - wzór umowy sprzedaży
  8. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-03-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-03-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 2/15/MS - sprzedaż sieci rur podłoża lodowiska systemu Icemat

                                   OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY SIECI RUR PODŁOŻA LODOWISKA SYSTEMU ICEMAT

                     (znak sprawy: SP 2/15/MS)


  Lista załączników
  1. Ogloszenie o sprzedaży sieci rur podłoża lodowiska - zn. sp. SP 2-15-MS
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 2-15-MS
  3. Zał. nr 2 - zdjęcie przedmiotu sprzedaży - zn. sp. SP 2-15-MS
  4. Zał. nr 3 - karta katalogowa - zn. sp. SP 2-15-MS
  5. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-02-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-02-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 1/15/NZ - sprzedaż urządzeń instalacji oświetlenia murawy stadionu

                                   OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ INSTALACJI OŚWIETLENIA MURAWY STADIONU

                               (znak sprawy: SP 1/15/NZ)

   

  UWAGA!!!

  Modyfikacja treści ogłoszenia


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży urzadzeń instalacji oświetlenia - zn. sp. SP 1-15-NZ
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 1-15-NZ
  3. Zał. nr 2 - Opis urządzeń sprzedaży - zn. sp. SP 1-15-NZ
  4. Zał. nr 3 - Zdjęcia część 1 - zn. sp. SP 1-15-NZ
  5. Zał. nr 4 - Zdjęcia część 2 - zn. sp. SP 1-15-NZ
  6. Zał, nr 5 - wzór umowy sprzedaży - zn. sp. SP 1-15-NZ
  7. Modyfikacja ogłoszenia sprzedaży urządzeń instalacji oświetlena - zn. sp. SP 1-15-NZ
  8. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-02-05
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-02-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP 340-1/15 - Systemu Instalacji Słaboprądowych

  Wykonanie systemu instalacji słaboprądowych dla Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21 w Bielsku-Białej

  UWAGA 1

  Modyfikacja nr 1 do SIWZ

  UWAGA 2

  Modyfikacja nr 2 do SIWZ

  UWAGA 3

  Zmiana ogłoszenia

  UWAGA 4

  Modyfikacja nr 3 do SIWZ

  UWAGA 5

  Modyfikacja nr 4 do SIWZ

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ rev ZR 2015.01.30
  3. Zal.1-Formularz OFERTA
  4. Zal.2-Oswiadczenie w trybie art 22 PZP
  5. Zal.3-Oswiadczenie w trybie art 24 ust 1 PZP
  6. Zal.4-Informacja w trybie art 26 ust 2d PZP
  7. Zal.5-Wykaz robot
  8. Zal.6-Wykaz osób,oświadczenie
  9. Zal.7-Projekt umowy 30.01.15
  10. Zal.8-STWIORB
  11. Zal.9-Opis Przedmiotu Zamowienia
  12. Zal.10-Część rysunkowa
  13. Zal.11-Część opisowa
  14. Zal.12-Przedmiary
  15. Zal.13-Wzor przekazania umowy o podwykonawstwo
  16. Zal.14a-Projekt wadium - gwarancja bankowa
  17. Zal.14b-Prajekt wadium - gwarancja ubezpieczeniowa
  18. Zal.15a-Projekt gwarancji nalezytego wykonania umowy - gwarancja bankowa
  19. Zal.15b-Projekt gwarancji nalezytego wykonania umowy - gwarancja ubezpieczeniowa
  20. Zal.16-Wytyczne dla dokumentacji odbiorowej
  21. Zal.17-Dokumenty powiązane
  22. Modyfikacja 1
  23. Modyfikacja 2
  24. Zał. do Modyfikacji 2
  25. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  26. Modyfikacja 3
  27. Zal.12.1-Przedmiary ath
  28. Modyfikacja 4
  29. Zal.12.2-Przedmiary
  30. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  31. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-03-19
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-01-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-12/14 - ochrona fizyczna i monitoring obiektów BBOSIR

  Ogłoszenie o zamówieniu na:

  „Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia,
  monitoringu, obsługi systemu sygnalizacji napadu
  i włamania oraz napadu w obiektach administrowanych
  przez Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”

   

  (znak sprawy: ZP 340-12/14)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - ochrony osób i mienia, monitoring BBOSiR na 2015r. - zn. sp. ZP 340-12-
  2. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-12-14
  3. Zał. nr 2 - Formularz cenowy - zn. sp. ZP 340-12-14
  4. Zał. nr 3 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp._ZP 340-12-14
  5. Zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do_wykluczenia - zn. sp. ZP 340-12-14
  6. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-12-14
  7. Zał. nr 6 - wykaz wykonywanych usług - zn._sp. ZP 340-12-14
  8. Zał. nr 7 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-12-14
  9. Zał. nr 8 - oświadczenie o osobach zdolnych do_wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-12-14
  10. Zał. nr 9 - Miejsce, terminy oraz_szczegółowe wymagania dotyczące sposobu_realizacji przedmiotow
  11. Zał. nr 10 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-12-14
  12. Zapytania do ogłoszenia o zamówieniu
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-11-27
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-11-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ZP-N-2/14/MS-Dzierżawa powierzchni pod stoisko handlowo-usługowe na Sztuczne lodowisko

  OGŁOSZENIE

  Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji

  zaprasza do

  składania ofert w przetargu na dzierżawę powierzchni
  pod stoisko handlowo - usługowe o profilu gastronomicznym
  znajdującej się na Sztucznym Lodowisku
  ul. Słowackiego 27B w Bielsku-Białej
  .


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu ZP-N-2-14-MS
  2. Zał. nr 1 - Oferta
  3. Ogłoszenie o unieważnieniu
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-11-12
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-11-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie cenowe - zakup kosiarki wrzecionowej

  Zapytanie cenowe o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
  art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych.

  „Zakup fabrycznie nowej kosiarki wrzecionowej 
  z wymienną kasetą tnącą - w ramach zakupów
  inwestycyjnych dla BBOSiR
  .”

  (znak sprawy: ZP-Z/7/14/zarz13-14/NZ)


  Lista załączników
  1. Zapytanie cenowe - znak sprawy ZP-Z-7-14-zarz13-14-NZ
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
  3. Zał. nr 2 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  4. Zał. nr 3 - istotne postanowienia umowy
  5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-10-22
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-10-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-10/14 - przetarg na przewóz uczniów i ich opiekunów

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Przewóz uczniów i ich opiekunów ze szkół na terenie gminy
  Bielska-Białej do Krytej Pływalni „TROCLIK”
  ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej oraz Krytej Pływalni
  przy BSOGKK ul. Lompy 7 w Bielsku-Białej.”

  (znak sprawy: ZP 340-10/14)

  Uwaga!
  Zmiana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
  oraz treść ogłoszenia o zamówieniu 
  wraz z zał. nr 1 (ZMIANA Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-10-14)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-10-14
  2. SIWZ - przewóz uczniów na rok 2015 - zn. sp. ZP 340-10-14
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-10-14
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-10-14
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-10-14
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn._sp. ZP 340-10-14
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-10-14
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń - zn. sp. ZP 340-10-14
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-10-14
  10. Zał. nr 8 - tygodniowe harmonogramy przewozów na wszystkie pywalnie - zn. sp. ZP 340-10-14
  11. Zał. nr 9 - wykaz ilości uczniów w poszczególnych klasach - Zn. sp. ZP 340-10-14
  12. Zał. nr 10 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-10-14
  13. Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia - zn. sp. ZP 340-10-14
  14. ZMIANA - Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-10-14
  15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy ZP 340-10-14
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-10-23
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-10-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zn.sp. ZP 340-9/14 - przetarg na sprzątanie KP Troclik, KS Orlik, SL Sprint

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Bieżące kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości 
  i stanie higieniczno - sanitarnym, Krytej Pływalni „TROCLIK”,
  Kompleksu Sportowego „ORLIK” oraz Stadionu Lekkoatletycznego „SPRINT””.

  (znak sprawy: ZP 340-9/14)

  Uwaga!
  Zmiana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
  oraz treść ogłoszenia o zamówieniu 
  wraz z zał. nr 1 (ZMIANA Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-9-14)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-9-14
  2. SIWZ - Sprzątanie KP TROCLIK, KS ORLIK, SL SPRINT na rok 2015 - zn. sp. ZP 340-9-14
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-9-14
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-9-14
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-9-14
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-9-14
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-9-14
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń - zn. sp. ZP 340-9-14
  9. Zał. nr 7 - wykaz pomieszczeń do sprzątania - zn. sp. ZP 340-9-14
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-9-14
  11. Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia - zn. sp. ZP 340-9-14
  12. ZMIANA Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-9-14
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy ZP 340-9-14
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-10-23
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-10-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zn.sp. ZP 340-8/14 - przetarg na zakup hali namiotowej

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  Zakup hali namiotowej dla zadaszenia sezonowego lodowiska
  wraz z infrastrukturą na terenie Kompleksu Sportowego „Orlik”
  ul. Słowackiego 27b w Bielsku-Białej

  (znak sprawy: ZP 340-8/14)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-8-14
  2. SIWZ - zakup hali namiotowej - zn. sp. ZP 340-8-14
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-8-14
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-8-14
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-8-14
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych dostaw - zn. sp. ZP 340-8-14
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-8-14
  8. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-8-14
  9. Zał. nr 7 - miejsce usytuowania hali namiotowej - zn. sp. ZP 340-8-14
  10. Notatka służbowa z zebrania Wykonawców
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy ZP 340-8-14
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-10-16
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-10-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zn.sp. ZP 340-7/14 - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na:

  "Budowę stadionu miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21
  w Bielsku- Białej - roboty dodatkowe polegające na wykonaniu:
  zasypek, przegłębienia wykopów, studni fundamentowych
  i obudowy ppoż. wraz z przejściami ppoż. i dodatkową izolacją termiczną"

  (znak sprawy: ZP 340-7/14)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy1
  2. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy2
  3. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy3
  4. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy4
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-10-15
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-10-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-6/14 - przetarg na dostawę agregatu chłodniczego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Dostawa z uruchomieniem fabrycznie nowego,
        kompaktowego agregatu chłodniczego
                  dla lodowiska sezonowego
      w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 27b.”

  (znak sprawy: ZP 340-6/14)

  UWAGA!
  Zmiana treści SIWZ


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-6-14
  2. SIWZ - Dostawa agregatu chłodniczego - zn. sp. ZP 340-6-14
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-6-14
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-6-14
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-6-14
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych dostaw - zn. sp. ZP 340-6-14
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-6-14
  8. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-6-14
  9. Zał. nr 7 - opis parametrów technicznych agregatu - zn. sp. ZP 340-6-14
  10. Zmiana treści SIWZ - zn. sp. ZP 340-6-14
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy ZP 340-6-14
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-10-15
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-10-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-5/14 - przetarg na obsługę ratowniczą Krytej Pływalni TROCLIK

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Obsługa ratownicza Krytej Pływalni „TROCLIK”
  przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej.”

  (znak sprawy: ZP 340-5/14)

  UWAGA!
  Zmiana treści SIWZ


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu zn. sp. ZP 340-5/14
  2. SIWZ - Obsługa ratownicza Krytej Pływalni TROCLIK na rok 2015 - zn. sp. ZP 340-5-14
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-5-14
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-5-14
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-5-14
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-5-14
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-5-14
  8. Zał. nr 6 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-5-14
  9. Zał. nr 7 - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zn. sp. ZP 340-5-14
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-5-14
  11. Zmiana treści SIWZ - zn. sp. ZP 340-5-14
  12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy ZP 340-5-14
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-10-13
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-10-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-3/14 - przetarg na sprzątanie Pływalni Panorama oraz Pływalni Start

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

   

  "Bieżące kompleksowe utrzymanie w należytej czystości
  i stanie higieniczno sanitarnym Pływalni "Start" przy
  ul. Startowej 36 w Bielsku-Białej oraz Pływalni "Panorama"
  przy
  ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej"

  (znak sprawy: ZP 340-3/14)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie pływalni Panorama i Start - zn. sp. ZP 340-3-14
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-3-14
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-3-14
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-3-14
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-3-14
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-3-14
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń - zn. sp. ZP 340-3-14
  9. Zał. nr 7 - wykaz pomieszczeń do sprzątania - zn. sp. ZP 340-3-14
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-3-14
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-04-25
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-04-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-2/14 - przetarg na obsługę ratowniczą Pływalni Panorama oraz Pływalni Start

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

         „Obsługa ratownicza Pływalni „Panorama”
            ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej
  oraz Pływalni „Start” ul. Startowa 36 w Bielsku-Białej

  (Znak sprawy: ZP 340-2/14)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Obsługa ratownicza Panorama i Start rok 2014 - zn. sp. ZP 340-2-14
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-2-14
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-2-14
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-2-14
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-2-14
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-2-14
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zn. sp. ZP 340-2-14
  9. Zał. nr 7 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-2-14
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP-340-2-14.
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-04-25
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-04-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-N-1/14/MS-Dzierżawa powierzchni pod stoisko handlowo-usługowe na TR Błonia

  OGŁOSZENIE

  Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji

  zaprasza do

  składania ofert w przetargu na dzierżawę powierzchni pod stoisko
  usługowo-handlowe o profilu sportowo-rekreacyjnym znajdującej się
  na Terenach Rekreacyjnych „Błonia” ul. Pocztowa 43 w Bielsku-Białej.


  Lista załączników
  1. ZP-N-1-14-MS - Dzierżawa powierzchni pod stoisko handlowo-usługowe TR Błonia
  2. Załącznik nr 1 - oferta cenowa
  3. Załącznik nr 2 - mapa
  4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP-N-1-14-MS
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-03-14
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2014-03-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-12/13 - przetarg na dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

  „Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej
  dla Pływalni
  „TROCLIK”, „PANORAMA”, „START”.

  (Znak sprawy: ZP 340-12/13)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. zp. ZP 340-12-13
  2. SIWZ - dostawa chemii basenowej na 2014r.- zn. sp. ZP 340-12-13
  3. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-12-13
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-12-13
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-12-13
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych dostaw - zn. sp. ZP 340-12-13
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-12-13
  8. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-12-13
  9. Odpowiedzi na nadesłane pytania - str. internetowa
  10. Informacja o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-12-23
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-12-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP-N-5/13/MP- przetarg na najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności na Krytej Pływalni TROCLIK

  OGŁOSZENIE

  Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  zaprasza do składania pisemnych ofert
  w przetargu na najem powierzchni użytkowej
  położonej na Pływalni „TROCLIK”
  przy ul. Sosnkowskiego 14
  w Bielsku-Białej
  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej

  (Znak sprawy: ZP-N-5/13/MP)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu na najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
  2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-12-03
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-12-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zn.sp. ZP 340-11/13 - przetarg na prowadzenie zajęć nauki pływania na rok 2014

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

  Prowadzenie zajęć nauki pływania w ramach programu
  „Powszechna nauka pływania klas drugich”
  na Krytej Pływalni  „TROCLIK” ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej  
  oraz Krytej Pływalni przy BSOGKK ul. Lompy 7 w Bielsku-Białej.”

   (Znak sprawy: ZP 340-11/13)

  UWAGA!
  Zamawiający informuje, iż zmianie ulega zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy, który
  zostaje zastąpiony załącznikiem: ZMODYFIKOWANY zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy.
  Zamawiający w ZMODYFIKOWANYM zał. nr 8 w §4 dopisał ust. 3, 4 i 5.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-11-13
  2. SIWZ - prowadzenie zajęć nauki pływania na 2014r.- znak spraw ZP 340-11-13
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-11-13
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-11-13
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-11-13
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-11-13
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-11-13
  8. Zał. nr 6 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-11-13
  9. Zał. nr 7 - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zn. sp. ZP 340-11-13
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-11-13
  11. Zał. nr 9 - tygodniowy harmonogram zajęć nauki pływania klas II - zn. sp. ZP 340-11-13
  12. ZMODYFIKOWANY Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-11-13
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-12-06
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-12-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-10/13 - przetarg na ochronę ratowniczą

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

  „Obsługa ratownicza Krytej Pływalni „TROCLIK”
  przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej.”

   (Znak sprawy: ZP 340-10/13)

  UWAGA!
  Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu,
  specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  oraz załącznika nr 6 do SIWZ

   


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn.sp. ZP 340-10-13
  2. SIWZ - Obsługa ratownicza Troclik rok 2014 - zn. sp. ZP 340-10-13
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-10-13
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-10-13
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-10-13
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-10-13
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-10-13
  8. Zał. nr 6 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-10-13
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-10-13
  10. Pytanie i odpowiedz
  11. Zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ
  12. ZMODYFIKOWANY zał. nr 6-oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-11-28
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-11-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-9/13 - przetarg na sprzątanie

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

  „Bieżące kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości 
  i stanie higieniczno - sanitarnym, Krytej Pływalni „TROCLIK”
  przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku – Białej
  oraz Kompleksu Sportowego „ORLIK” przy ul. Słowackiego 27b
  w Bielsku-Białej”.

   (Znak sprawy: ZP 340-9/13)

   


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - Zn. sp. ZP 340-9-13
  2. SIWZ - sprzątanie na 2014r. - zn. sp. ZP 340-9-13
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-9-13
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-9-13
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-9-13
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-9-13
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-9-13
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń - zn. sp. ZP 340-9-13
  9. Zał. nr 7 - wykaz pomieszczeń do sprzątania - zn. sp. ZP 340-9-13
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-9-13
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-11-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-11-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-8/13 - przetarg na przewóz uczniów

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

  „Przewóz uczniów i ich opiekunów ze szkół na terenie
  gminy Bielska-Białej do Krytej Pływalni „TROCLIK”
  ul. Sosnkowskiego 14 oraz Krytej Pływalni przy BSOGKK
  ul. Lompy 7 w Bielsku-Białej.”

   (Znak sprawy: ZP 340-8/13)

   


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-8-13
  2. SIWZ - przewóz uczniów na 2014r. - zn. sp. ZP 340-8-13
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-8-13
  4. Zał. nr 2 - tygodniowe harmonogramy przewozów na wszystkie pywalnie - zn. sp. ZP 340-8-13
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-8-13
  6. Zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-8-13
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-8-13
  8. Zał. nr 6 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-8-13
  9. Zał. nr 7 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznyc - zn. sp. ZP 340-8-13
  10. Zał. nr 8 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-8-13
  11. Zał. nr 9 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-8-13
  12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-11-14
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-11-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-7/13 - przetarg na dostawę i montaż kontenerów

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

  Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu kontenerów typu
  przenośnego na potrzeby tymczasowego zaplecza dla rozgrywania
  meczów piłkarskich na stadionie miejskim w Bielsku-Białej
  przy ul. Rychlińskiego 21
  ”  

  (Znak sprawy: ZP 340-7/13)

   

  UWAGA

  Modyfikacja oraz zmiana załączników do SIWZ


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Zalącznik nr 1 Formularza Oferty
  4. Załącznik nr 2 Formularz cenowy
  5. Załącznik nr 3 Oświadczenie
  6. Załącznik nr 4 Oświadczenie
  7. Załącznik nr 5 Oświadczenie-Lista
  8. Załącznik nr 6 Wzór Umowy
  9. Załącznik nr 7 Wykaz
  10. Załącznik nr 8 Wykaz osób z oswiadczeniem
  11. Załącznik nr 9 Specyfikacja
  12. Załącznik nr 10 Schemat
  13. Załącznik nr 11 Mapka
  14. Modyfikacja 1
  15. Zał. nr 10A
  16. Zał. nr 11A
  17. Zał. nr 12 -Mapka z ukształtowaniem terenu
  18. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-11-13
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-10-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zn.sp. ZP 340-6/13 - przetarg na zakup nawierzchni ochronnej oraz sportowej

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

  „Zakup profesjonalnej przenośnej nawierzchni ochronnej
  oraz nawierzchni sportowej do gry w piłkę siatkową
  na wyposażenie Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Karbowej 26
  w Bielsku-Białej w ramach zadania inwestycyjnego
  pn. Zakupy inwestycyjne BBOSIR” 
   

  (Znak sprawy: ZP 340-6/13)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-6-13.pdf
  2. SIWZ - dostawa nawierzchni ochronej i sportowej - zn. sp. ZP 340-6-13
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-6-13
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-6-13
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-6-13
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-6-13
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych dostaw - zn. sp. ZP 340-6-13
  8. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-6-13
  9. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- zn. sp. ZP 340-6-13
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-10-21
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-10-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-5/13 - przetarg na wynajem hali namiotowej dla zadaszenia lodowiska

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

  „Wynajem hali namiotowej dla zadaszenia sezonowego lodowiska
  wraz z infrastrukturą na terenie Kompleksu Sportowego „Orlik”
  ul. Słowackiego 27b w Bielsku-Białej”

   (Znak sprawy: ZP 340-5/13)

  UWAGA
  Zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ
  UWAGA
  Zmiana załącznika nr 5 - wykaz wykonywanych usług


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-5-13.pdf
  2. SIWZ - wynajem hali namiotowej - zn. sp. ZP 340-5-13.pdf
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-5-13.doc
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-5-13.doc
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-5-13.doc
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-5-13.doc
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-5-13.doc
  8. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-5-13.doc
  9. Zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ - zn. sp. ZP 340-5-13
  10. Notatka służbowa z zebrania wykonawców
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-10-16
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-10-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-4/13 - przetarg na ochronę fizyczną osób i mienia, monitoringu obiektów BBOSIR na 2014r.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

  „Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia,
  monitoringu, obsługi systemu sygnalizacji napadu
  i włamania oraz napadu w obiektach administrowanych
  przez Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”

   (Znak sprawy: ZP 340-4/13)

  UWAGA !!!
  Zmiana zał. nr 6 - miejsce, terminy oraz szczegółowe wymagania
  dotyczące sposobu realizacji przedmiotowego zadania, którego
  zmodyfikowana  treść została zamieszczona na stronie pod nazwą
  ZMODYFIKOWANY Zał. nr 6 - Miejsce, terminy oraz szczegółowe
  wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotowego zadania

   

   


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP-340-4-13.pdf
  2. SIWZ - ochrony osób i mienia, monitoring BBOSiR na 2014r. - zn. sp. ZP 340-4-13.pdf
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-4-13.doc
  4. Zał. nr 2 - Formularz cenowy - zn. sp. ZP 340-4-13.doc
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-4-13.doc
  6. Zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-4-13.doc
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-4-13.doc
  8. Zał. nr 6 - Miejsce, terminy oraz szczegółowe wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotow
  9. Zał. nr 7 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-4-13.doc
  10. Zał. nr 8 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-4-13.
  11. Zał. nr 9 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-4-13.doc
  12. Zał. nr 10 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-4-13.doc
  13. Informacja o modyfikacji
  14. ZMODYFIKOWANY Zał. nr 6 - Miejsce, terminy oraz szczegółowe wymagania dotyczące sposobu realizac
  15. Odpowiedzi na nadesłane pytania.pdf
  16. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-10-10
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-10-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-N-3/13/MP - Dzierżawa terenu ścianki wspinaczkowej na Pływalni

  Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji

                                       zaprasza do

  składania pisemnych ofert na dzierżawę terenu ścianki 
  wspinaczkowej o wysokości 9 metrów. 
      
        (znak sprawy: ZP-N-3/13/MP)

  Oferty pisemne proszę złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem :
  „Dzierżawa terenu ścianki wspinaczkowej"

  UWAGA!
  Jawne otwarcie kopert nastąpi w dniu 14.06.2013r. o godz. 9:15, w siedzibie
  Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
  Po sprawdzeniu kompletność złożonych ofert w przypadku jakichkolwiek braków
  lub niejasności BBOSiR wezwie tych oferentów do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia.
  BBOSiR nie weźmie pod uwagę ofert które nie odpowiadają warunkom ogłoszenia
  lub zostały złożone po wyznaczonym terminie.

  Elementem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie
  zaoferowana najwyższa cena.

  Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej
  www.bip.bbosir.bielsko.pl


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe - Zn. sp. ZP-N-3-13-MP
  2. Ogłoszenie o wynikach - zn. sp. ZP-N-3-13-MP
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-06-03
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-06-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-3/13 - przetarg na ochronę ratowniczą pływalni odkrytych

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

      „Obsługa ratownicza Pływalni „Panorama”
      ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej oraz
  Pływalni „Start” ul. Startowa 36 w Bielsku-Białej

                         (Znak sprawy: ZP 340-3/13)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP-340-3-13
  2. SIWZ - ochrona ratownicza Panorama i Start - znak spraw ZP 340-3-13
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-3-13
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-3-13
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-3-13
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-3-13
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-3-13
  8. Zał. nr 6 - oświadczenie o osobach zdolnych do wyknywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-3-13
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP-340-3-13
  10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy ZP 340-3-13
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-04-24
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-04-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-N-2/13/MS - Dzierżawa 2 kiosków oraz przyległoego terenu zielonego na TR „Błonia” ul. Pocztowa 43 w Bielsku-Białej

  Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji

                                              zaprasza do

      składania pisemnych ofert na dzierżawę 2 kiosków handlowych
       o powierzchni 20 m² każdy oraz przyległego terenu zielonego
                            o pow. ok. 140m², znajdujących się na
  Terenach Rekreacyjnych „Błonia” ul. Pocztowa 43  w Bielsku-Białej.
   
                                   (znak sprawy: ZP-N-2/13/MS)


  Lista załączników
  1. ZP-N-2-13-MS - Ogłoszenie - dzierżawa 2 kiosków oraz przyległego terenu zielonego - TR Błonia
  2. Załącznik nr 1 - oferta cenowa
  3. Ogłoszenie o unieważnieniu
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-04-22
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-04-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-2/13 - przetarg na bieżące utrzymanie w czystości Pływalń

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

  Bieżące kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości i stanie
  higieniczno- sanitarnym Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36
  w Bielsku-Białej oraz Pływalni „Panorama” przy ul. M. Konopnickiej 5 
  w Bielsku-Białej.

                         (Znak sprawy: ZP 340-2/13)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-2-13
  2. SIWZ - sprzątanie pływalnia Panorama i Start - znak spraw ZP 340-2-13
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-2-13
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-2-13
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-2-13
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-2-13
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-2-13
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń - zn. sp. ZP 340-2-13
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-2-13
  10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zn. sp. ZP 340-2-13
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-04-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-04-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-N-1/13/MS - Dzierżawa powierzchni pod stoisko usługowo-handlowe o profilu sportowo-rekreacyjnym na TR „Błonia” ul. Pocztowa 43 w Bielsku-Bia

                            Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji

                                              zaprasza do

      składania pisemnych ofert na dzierżawę powierzchni pod stoisko 
              usługowo-handlowe o profilu sportowo-rekreacyjnym
               znajdującą się na Terenach Rekreacyjnych „Błonia”
                               ul. Pocztowa 43 w Bielsku-Białej. 
                                   (znak sprawy: ZP-N-1/13/MS)

   


  Lista załączników
  1. ZP-N-1-13-MS - Ogłoszenie - dierżawa powierzchni pod stoisko handlowo-usługowe TR Błonia
  2. Załącznik nr 1 - oferta cenowa
  3. Załącznik nr 2 - mapa
  4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP-N-1-13-MS
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-03-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-03-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. ZP 340-1/13 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamóienia na wykonanie uzupełniającej
    pełnozakresowej i pełnobranżowej kompletnej dokumentacji
       projektowo - kosztorysowej budowy stadionu miejskiego 
  przy ul. Rychlińskiego w Bielsku-Białej w stosunku do pierwotnego
                                       projektu Stadionu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-01-10
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2013-01-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-14/12 - przetarg na dostawę środków chemiicznych do uzdatniania wody basenowej na 2013r.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

  „Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej
             dla Pływalni
  „TROCLIK”, „PANORAMA”, „START”.

                                        (Znak sprawy: ZP 340-14/12)


  Lista załączników
  1. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-14-12
  2. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-14-12
  3. Zał. nr 4 - oświadczenie osoby fizycznej - zn. sp. ZP 340-14-12
  4. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-14-12
  5. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-14-12
  6. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-14-12
  7. SIWZ - dostawa chemii basenowej na 2013r.- zn. sp. ZP 340-14-12
  8. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-14-12
  9. Odpowiedzi na zapytania
  10. Informacja o zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-14-12
  11. Odpowiedz na zapytanie -2
  12. Informacja o zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2 - zn. sp. ZP 340-14-12
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zn. sp. ZP 340-14-12
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2012-12-28
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2012-12-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-13/12 - przetarg na prowadzenie zajęć nauki pływania na 2013r.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

  „Prowadzenie zajęć nauki pływania w ramach programu „Powszechna nauka pływania
  klas drugich” w Krytej Pływalni  „TROCLIK” ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej,
  Krytej Pływalni „AQUA” ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej oraz Krytej Pływalni
  przy BSOGKK ul. Lompy 7 w Bielsku-Białej w okresie od 02.01.2013r. do 21.06.2013r.
  oraz w okresie od 16.09.2013r. do 20.12.2013r.”

                                        (Znak sprawy: ZP 340-13/12)


  Lista załączników
  1. Zał. nr 9 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-13-12
  2. Zał. nr 8 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-13-12
  3. Zał. nr 7 - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zn. sp. ZP 340-13-12
  4. Zał. nr 6 - wykaz wykonywanych usług - - zn. sp. ZP 340-13-12
  5. Zał. nr 5 - oświadczenie osoby fizycznej - zn. sp. ZP 340-13-12
  6. Zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-13-12
  7. Zał. nr 3 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-13-12
  8. Zał. nr 2 - tygodniowy harmonogram zajęć nauki pływania klas II - zn. sp. ZP 340-13-12
  9. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-13-12
  10. SIWZ - prowadzenie zajęć nauki pływania na 2013r.- znak spraw ZP 340-13-12
  11. Ogłoszenie o zamówieniu - Zn. sp. ZP 340-13-12
  12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zn. sp. ZP 340-13-12
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2012-12-07
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2012-12-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-12/12 - przetarg na ochronę fizyczną wraz z monitoringiem... na 2013r.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

  „Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu, obsługi systemu sygnalizacji
                     napadu i włamania oraz napadu w obiektach administrowanych
                               przez Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”

                                        (Znak sprawy: ZP 340-12/12)

  UWAGA!!!
  Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu

   


  Lista załączników
  1. Zał. nr 11 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-12-12
  2. Zał. nr 9 - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zn. sp. ZP 340-12-12
  3. Zał. nr 8 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-12-12
  4. Zał. nr 7 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-12-12
  5. Zał. nr 6 - Miejsce, terminy oraz szczegółowe wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotow
  6. Zał. nr 5 - oświadczenie osoby fizycznej - zn. sp. ZP 340-12-12
  7. Zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-12-12
  8. Zał. nr 3 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-12-12
  9. Zał. nr 2 - Formularz cenowy - zn. sp. ZP 340-12-12
  10. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-12-12
  11. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-12-12
  12. Zał. nr 10 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-12-12
  13. SIWZ - ochrony osób i mienia, monitoring BBOSiR na 2013r. - zn. sp. ZP 340-12-12
  14. Zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ - zn. sp. ZP 340-12-12
  15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zn. sp. ZP 340-12-12
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2012-12-03
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2012-11-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-11/12 - przetarg na przewóz dzieci do krytych pływalń w 2013r.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

               „Przewóz uczniów i ich opiekunów ze szkół na terenie gminy Bielska-Białej
  do Krytej Pływalni „TROCLIK” ul. Sosnkowskiego 14, Krytej Pływalni „AQUA” ul. Langiewicza 26
               oraz Krytej Pływalni przy BSOGKK ul. Lompy 7 w Bielsku-Białej w okresie 
       od 02.01.2013r. do 21.06.2013r. oraz w okresie od 16.09.2013r. do 20.12.2013r.”

                                        (Znak sprawy: ZP 340-11/12)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-11-12
  2. SIWZ - przewóz dzieci na 2013r.- zn. sp. ZP 340-11-12
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-11-12
  4. Zał. nr 2 - tygodniowe harmonogramy przewozów na wszystkie pywalnie - zn. sp. ZP 340-11-12
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-11-12
  6. Zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-11-12
  7. Zał. nr 5 - oświadczenie osoby fizycznej - zn. sp. ZP 340-11-12
  8. Zał. nr 6 - wykaz wykonywanych usług - - zn. sp. ZP 340-11-12
  9. Zal. nr 7 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznyc - zn. sp. ZP 340-11-12
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-11-12
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy ZP 340-11-12
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2012-11-21
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2012-11-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP-N-5/12/MH - przetarg na najem powierzchni w hali widowiskowo-sportowej

                            Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji

                                                    zaprasza do

      składania pisemnych ofert w przetargu na najem powierzchni użytkowej
  położonej 
  w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Karbowej 26 w Bielsku-Białej 
        z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej
                                    
  w branży gastronomicznej
                                    
  (znak sprawy: ZP-N-5/12/MH)


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1 - zn. sp. ZP-N-5-12-MH
  2. Przetarg na najem powierzchni na Hali Widowiskowej - zn. sp. ZP-N-5-12-MH
  3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zn. sp. ZP-N-5-12-MH
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2012-10-17
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2012-10-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. ZP-N-4/12/MH - Wybór najkorzystnieszej oferty

  OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w pisemnym przetargu na:

  Najem powierzchni użytkowej położonej w hali widowiskowo-sportowej
  przy ul. Karbowej 26 w Bielsku-Białej
  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej
  (znak sprawy: ZP-N-4/12/MH)

   


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zn sp. ZP-N-4-12-MH
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2012-10-15
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2012-10-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-10/12 - przetarg na utrzymanie w czystości Krytej Pływalni "TROCLIK"

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

  „Bieżące kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości 
  i stanie higieniczno - sanitarnym,
  Krytej Pływalni „TROCLIK”
  przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku – Białej”.

  (Znak sprawy: ZP 340-10/12)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-10-12
  2. SIWZ - utrzymanie w należytej czystości KP Troclik rok 2013 - zn. sp. ZP 340-10-12
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-10-12
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-10-12
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-10-12
  6. Zał. nr 4 - oświadczenie osoby fizycznej - zn. sp. ZP 340-10-12
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-10-12
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń - zn. sp. ZP 340-10-12
  9. Zał. nr 7 - wykaz pomieszczeń do sprzątania Krytej Pływalni „Troclik” - zn. sp. ZP 340-10-12
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-10-12
  11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP 340-10-12
  12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy ZP 340-10-12
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2012-10-10
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2012-10-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-9/12 - przetarg na ochronę ratowniczą na Krytej Pływalni

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

  „Obsługa ratownicza Krytej Pływalni „TROCLIK”
  przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej.”

  (Znak sprawy: ZP 340-9/12)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Obsługa ratownicza Troclik rok 2013 - znak spraw ZP 340-9-12
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  6. Zał. nr 4 - oświadczenie osoby fizycznej
  7. Zał. nr 5 - oświadczenie o osobach zdolnych do wyknywania zamówienia
  8. Zał. nr 6 - wykaz wykonywanych usług
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy
  10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP 340-9-12
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zn. sp. ZP 340-9-12
    udostępnił Agnieszka Szypuła dnia 2012-10-10
    opracował Agnieszka Szypuła dnia 2012-10-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra